Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Notiks KNAB Sabiedriskās konsultatīvās padomes sēde

1. Septembris, 2004.

2.septembrī plkst. 15 notiks Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriskās konsultatīvās padomes trešā sēde.

Biroja priekšnieka vietnieks Alvis Vilks iepazīstinās Padomi ar koncepcijas projektu par ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanas iespējām. Koncepcijas projektu sagatavojusi ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidotā darba grupa Biroja vadībā. Padomes locekļi tiks aicināti izteikt savu viedokli par fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanas iespējām Latvijā.

Sēdē tiks apspriestas arī Padomes pārstāvju izvirzītās prioritātes un sagatavotie ieteikumi par aktuālām korupcijas problēmām, kurām Birojam būtu jāpievērš uzmanība, balstoties uz attiecīgās organizācijas darbības pieredzi un "Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmā 2004. - 2008. gadam" iekļautajiem uzdevumiem. Birojs aicinās Padomes locekļus novērot Valsts programmas īstenošanas gaitu un sniegt atbildīgajām institūcijām iespējamo palīdzību pārstāvētajās jomās savas kompetences un iespēju robežās.

Pirmā padomes sēde notika šā gada 20. maijā, kad tika apstiprināts Padomes personālsastāvs un par priekšsēdētāju ievēlēts Sabiedriskās politikas centra Providus pētnieks Valts Kalniņš.

Sabiedriskā konsultatīvā padome izveidota, lai nodrošinātu sabiedrības pārstāvju līdzdalību valsts korupcijas novēršanas politikas veidošanā, īstenošanā un sabiedrības izglītošanā. Padome veicinās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja saikni ar sabiedrību, sniedzot rekomendācijas Birojam par aktuāliem jautājumiem.

Padomes darbību reglamentē Padomes nolikums, ar kuru var iepazīties www.knab.gov.lv.

Informāciju medijiem par sēdes norisi un tajā pieņemtajiem lēmumiem sniegs Padomes priekšsēdētājs Valts Kalniņš pulksten 17 RJA Senātā zālē, Alberta ielā 13.