Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB priekšnieks tiekas ar Saeimas priekšsēdētāju Ingrīdu Ūdri

14. Februāris, 2005.

KNAB priekšnieks Aleksejs Loskutovs 14.februārī tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Ingrīdu Ūdri, lai apspriestu vairākus būtiskus likumdošanas jautājumus, kas saistīti ar korupcijas novēršanu, kā arī partiju un vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumiem.

Tikšanās laikā abas puses pārrunāja Priekšvēlēšanu aģitācijas likumprojekta izskatīšanas gaitu. Kaut gan atbildīgajai komisijai - Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai likumprojekts tika nodots Saeimas plenārsēdē 2003.gada 18.decembrī, līdz šim brīdim tas nav izskatīts. KNAB priekšnieks sarunas laikā izteica lūgumu Saeimas priekšsēdētājai pēc iespējas ātrāk virzīt likumprojektu pieņemšanai Saeimā.

A.Loskutovs atzina, ka šobrīd spēkā esošie partiju priekšvēlēšanu aģitāciju regulējošie normatīvie akti ir ļoti nekonkrēti, kas apgrūtina arī Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma piemērošanu. Jaunajā Priekšvēlēšanu aģitācijas likumprojektā ir noteikti priekšvēlēšanu aģitācijas elementi, kā arī partiju reklāmas izvietošana no trešo personu puses.

A.Loskutovs informēja I.Ūdri par KNAB sagatavoto Vēlētāju apvienību finansēšanas likumprojektu, kas tuvākajās dienās tiks iesniegts izskatīšanai valdības sēdē, lūdzot Ministru prezidentu pasludināt šo jautājumu par Ministru kabineta lietu. Likumprojekta mērķis novērst nevienlīdzību starp partijām un vēlētāju apvienībām, nosakot kārtību, kādā tiek finansētas vēlētāju apvienības un kādā tās atskaitās par saņemto un izlietoto finansējumu.

Abas puses pārrunāja vairākus ar korupcijas novēršanu saistītus jautājumus, piemēram, valsts un pašvaldību finansiālās un saimnieciskās darbības revīzijas efektivitātes uzlabošana, fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošana. A.Loskutovs sniedza informāciju par KNAB sagatavoto koncepcijas projektu, kas paredz vairākus risinājumus iedzīvotāju mantiskā stāvokļa kontroles pilnveidošanā. KNAB priekšnieks atzina, ka, izvēloties efektīvāko risinājumu un piešķirot tā īstenošanai finanšu līdzekļus, nepieciešams ņemt vērā arī konkrētā risinājuma ieviešanas rezultātā paredzamos ieguvumus, piemēram, iekasēto nodokļu apjoma palielināšanos un pretlikumīgā veidā iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iespēju paplašināšanos.