Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Ģenerālprokuratūra izvairās vērtēt A.Kalvīša rīcības tiesiskumu

29. Aprīlis, 2005.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saņēmis Ģenerālprokuratūras atbildi uz lūgumu izvērtēt Ministru prezidenta A.Kalvīša rīcības tiesiskumu, 2005.gada 24.martā uzdodot atjaunot I.Bodi amatā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saņēmis Ģenerālprokuratūras atbildi uz lūgumu izvērtēt Ministru prezidenta A.Kalvīša rīcības tiesiskumu, 2005.gada 24.martā uzdodot atjaunot I.Bodi amatā.

Prokurore R.Bērziņa pilnīgi pamatoti atzinusi, ka Ministru prezidenta A.Kalvīša nosūtītais dokuments Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par I.Bodes atjaunošanu amatā neatbilst neviena dokumenta noformēšanas un izdošanas prasībām - to savā iesniegumā prokuratūrai bija norādījis arī KNAB. Vienlaikus prokurore nav sniegusi savu vērtējumu, vai A.Kalvītis rīkojies tiesiski, nosūtot šāda veida dokumentus, un vai, viņam ir tiesības likt KNAB vadītājam ar dokumentiem, kas pēc savas būtības nav ne rezolūcijas, ne rīkojumi un bez juridiska spēka, atjaunot kādu KNAB amatpersonu amatā.

Nav izprotams, kāpēc prokurore vērtējot A.Kalvīša rīcības tiesiskumu, sniegusi savu vērtējumu saistībā ar rīkojumu par I.Bodes atstādināšanu.

KNAB uzskata, ka prokurore nav pilnīgi un objektīvi izvērtējusi rīkojuma izdošanas nepieciešamību un likumību, tāpēc nepamatoti secinājusi, ka rīkojums izdots tikai un vienīgi tāpēc, ka Bode veicot darbu atradies alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī.

KNAB paskaidro, ka rīkojums tika izdots pēc tam, kad Biroja priekšniekam tika iesniegts vairāku I.Bodes kolēģu sastādītais akts par to, ka I.Bode darba laikā un darba vietā, būdams acīmredzamā reibuma stāvoklī, uzvedies agresīvi un pielietojis fizisku spēku pret kolēģiem, kas centās viņu nomierināt. Iepazīstoties ar šo aktu A.Loskutovs secināja, ka I.Bode nevar turpināt amata pienākumu izpildi, jo turpmāka pienākumu pildīšana varētu kaitēt paša I.Bodes vai pārējo Biroja amatpersonu drošībai un veselībai. Bez tam ievērojot, ka I.Bodes amata pienākumu izpilde ir saistīta ar kriminālprocesuālu darbību veikšanu pret citām personām, neatstādinot I.Bodi no amata un ļaujot viņam turpināt pildīt pienākumus būtu apdraudētas arī trešo personu intereses.

Darba likuma 58.panta trešā daļa paredz darba devējam tiesības atstādināt darbinieku no pienākumu pildīšanas ne tikai tad, ja šis darbinieks, veicot darbu vai arī atrodoties darba vietā, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī, bet arī citos gadījumos, kad darbinieka neatstādināšana no darba var kaitēt viņa paša vai trešo personu drošībai un veselībai, kā arī darba devēja vai trešo personu pamatotām interesēm.

Ņemot vērā, ka I.Bode ir iesniedzis tiesā prasības pieteikumu un ir uzsākta tiesvedība šajā lietā, strīdam par I.Bodes atstādināšanu ir darba tiesisks raksturs un šis strīds šobrīd ir tikai un vienīgi tiesas kompetencē. KNAB priekšnieks pieļauj, ka prokurores sniegtais vērtējums par viņa rīkojuma tiesiskumu varētu ietekmēt lietas izskatīšanas gaitu tiesā.