Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB aicinājums masu medijiem

16. Jūlijs, 2014.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) vēršas ar aicinājumu pie plašsaziņas līdzekļiem pārbaudīt jebkuru anonīmo avotu sniegtās informācijas patiesumu pirms tās publicēšanas. KNAB arī aicina neveicināt  amatpersonu prettiesisku rīcību, izpaužot  neizpaužamu informāciju, kura šo amatpersonu rīcībā varēja būt nonākusi vienīgi pildot amata pienākumus.

KNAB ieskatā publiskotā informācija par ierosinātajām disciplinārlietām pret diviem galvenajiem speciālistiem ir vienpusēja. Pie tam informācijai par KNAB veiktajām pārbaudēm līdz pārbaužu pabeigšanas brīdim, ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss, tātad tā nav paredzēta plašam personu lokam.

KNAB vērš uzmanību, ka ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana brīdī, kad vēl tiek veikta pārbaude vai izmeklēšana  par kādu faktu var kaitēt lietas sekmīgai  izmeklēšanai.

Publiski izskanējusī informācija veidoja priekšstatu, ka iestāde un tās vadība nodarbojas ar sīku, nebūtisku pārkāpumu sankcionēšanu un ir orientēta uz nepamatotu vēršanos pret iestādes darbiniekiem. Izplatot šāda satura ziņas, tiek grauta iestādes reputācija un nepamatoti celta neslava tās vadībai.

KNAB norāda, ka disciplinārlietas pret atbildīgajām amatpersonām ierosinātas, jo viņu amata pienākumi bija un ir  tieši saistīti ar darbu ar  klasificētu informāciju un valsts noslēpuma objektu aizsardzības pasākumu nodrošināšanu, un viņu darbības (patvaļīga rīcība) bija saistītas ar speciālās atļaujas dokumentu nosūtīšanu citas augstas  KNAB amatpersonas pielaides darbam ar valsts noslēpumu saņemšanai. Tā kā minēto amatpersonu darbības bija saistītas ar  pielaides darbam ar valsts noslēpuma objektiem saņemšanas kārtības neievērošanu, par kuru atzinumu sniedza ģenerālprokuratūra, anulējot prettiesiski izsniegto pielaidi, kā rezultātā augstai KNAB amatpersonai ilgstoši bija kavēta amata pienākumu izpilde pilnā apmērā. Disciplinārlietas ietvaros, cita starpā, komisijai būs jāvērtē arī tas, vai  šo amatpersonu rīcība nav radījusi materiālus zaudējumus KNAB.

KNAB uzskata, ka publiskotā informācija bija tendencioza un faktiskajai situācijai neatbilstoša, jo veicināja maldīga priekšstata radīšanu sabiedrībā par iestādē notiekošo.