Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB publicē OECD Pretkorupcijas rokasgrāmatu uzņēmējiem

8. Augusts, 2014.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir sagatavojis „Pretkorupcijas rokasgrāmata uzņēmējiem: ētiskas un tiesiskas darbības nodrošināšana” latvisko versiju.

Ieviešot OECD Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos prasības, KNAB ar mērķi informēt uzņēmējus par nepieciešamajiem iekšējās kontroles mehānismiem korupcijas novēršanai, 2014.gada vasarā latviešu valodā ir pārtulkojis OECD, ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja un Pasaules Bankas 2013.gadā publicēto rokasgrāmatu „Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business”.

Rokasgrāmata ir praktisks palīgs uzņēmumiem, kas vēlas stiprināt vai ieviest korupcijas un krāpšanas novēršanas pasākumus savā organizācijā. Materiāls apkopo galvenos starptautiskās uzņēmējdarbības vadības instrumentus un apraksta to praktisko ieviešanu dzīvē. Tajā apkopoti starptautiski visvairāk atzītie korupcijas novēršanas instrumenti uzņēmējdarbībā, kā arī aprakstīti spilgti piemēri no uzņēmējdarbības prakses, ieviešot pretkorupcijas politiku.

Rokasgrāmatai ir trīs daļas. Pirmā daļa sniedz pārskatu par starptautisko korupcijas apkarošanas regulējumu, kas ir jāievēro uzņēmumiem, kas darbojas ārvalstu tirgos. Otrā daļa sniedz īsu ievadu par to, kā uzņēmumi var novērtēt riskus, lai varētu sākt izstrādāt efektīvu ētiskas un tiesiskas darbības programmu, kas nepieļauj darbinieku iesaistīšanos koruptīvos darījumos. Trešajā – vissvarīgākajā nodaļā, ir apkopoti galvenie uzņēmējdarbības vadības instrumenti: uzņēmuma augstākās vadības vēstījuma paraugs, apņemoties novērst korupciju un atbalstīt šī procesa veikšanu, korupcijas novēršanas programmas izstrādāšanas un pārraudzības kārtība, korupcijas novēršanas politikas apraksts, detalizēti izstrādāti rīcības plāni konkrētām riskam pakļautām jomām, korupcijas apkarošanas programmas piemērošanas biznesa partneriem metodika, paraugs iekšējās kontroles mehānisma un uzskaites efektivitātes nodrošināšanai, komunikācijas un apmācību plānošanas principi un vadlīnijas, piemērs, kā veicināt ētiskumu un tiesiskumu uzņēmumā, paraugi, kā nodrošināt pārkāpumu atklāšanu un ziņošanu, pārkāpumu novēršanu, korupcijas apkarošanas programmas periodiskas pārskatīšanas un izvērtēšanas kārtība. Šie elementi tiek sīkāk aprakstīti rokasgrāmatā, izmantojot reālu, anonīmu situāciju izpēti, kuru nodrošināja uzņēmumi.

 

Materiāls „Pretkorupcijas rokasgrāmata uzņēmējiem: ētiskas un tiesiskas darbības nodrošināšana” latviešu valodā pieejams KNAB mājaslapā sadaļā Uzņēmējiem (http://www.knab.gov.lv/lv/education/uznemejiem/).

 

KNAB izstrādātajā Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektā kā viena no korupcijas novēršanas un apkarošanas politikas prioritātēm ir izvirzīta korupcijas ierobežošanas pasākumu privātajā sektorā īstenošanas uzsākšana. Viens no apakšmērķiem ir izveidot tādu patstāvīgi darbojošos iekšējās kontroles sistēmu, kas maksimāli ierobežo korupcijas rašanās iespējas valsts, pašvaldību vai privātajā sektorā, kas sevī ietver arī Korupcijas novēršanas pasākumu ieviešanu privātajā sektorā.