Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB ierosina kriminalizēt prettiesiskas darbības saistībā ar partiju finansēšanu

18. Marts, 2008.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vērš uzmanību, ka pašreiz nav iespējams veikt izmeklēšanu, saukt personas pie kriminālatbildības un piespriest tām sodus saistībā ar nelikumīgu partiju finansēšanu un ziedojumu pieņemšanu lielā apmērā, kā arī pieprasīšanu nelikumīgi finansēt lielā apmērā partijas.

KNAB sagatavojis un Ministru kabineta 2008.gada 18.marta sēdē tiks izskatīti attiecīgi Krimināllikuma grozījumi, kuru mērķis ir paplašināt kriminālatbildības saturu par pārkāpumiem partiju finansēšanas jomā, veidojot tādu vienotu administratīvās atbildības un kriminālatbildības sistēmu, kāda tā ir tradicionāli citās jomās un nozarēs, proti, par mazākiem pārkāpumiem noteikta administratīvā atbildība, bet par smagākiem – kriminālatbildība.

Pašreiz par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma pārkāpumiem neatkarīgi no dāvinājuma (ziedojuma) apmēra paredzēta administratīvā atbildība, savukārt Krimināllikumā noteikta atbildība par šauru jautājumu loku – tikai par partiju finansēšanu, izmantojot starpniecību. KNAB uzskata, ka partiju finansēšanas jomā nepieciešams noteikt kriminālatbildību arī par citiem noziedzīgiem nodarījumiem, tādējādi pieļaujot arī to atklāšanā un izmeklēšanā izmantot kriminālprocesuālās un operatīvās darbības metodes.

KNAB ierosina kriminalizēt ar partiju finansēšanu saistītās pretlikumīgās darbības – finanšu līdzekļu vai mantas dāvināšanu (ziedošanu) lielā apmērā, pārsniedzot atļauto apmēru vai bez pārskaitījuma attiecīgās partijas bankas kontā. Grozījumi Krimināllikumā paredz noteikt kriminālatbildību arī tām personām, kas pieņēmušas minētos ziedojumus, kā arī personām, kas pieprasījušas veikt partijas nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā.

KNAB uzskata, ka vairāki Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma pārkāpumi var būtiski aizskart sabiedrības un valsts intereses. Pastāvošā prakse liecina, ka nereti likums tiek pārkāpts lielos apmēros. Turklāt KNAB pieredze, kontrolējot partiju finansēšanas atbilstību likuma prasībām, kā arī ārvalstu prakse liecina, ka šādi pārkāpumi ir nozīmīgi un no citiem pārkāpumu veidiem atšķiras ar lielu bīstamību sabiedrības interesēm.

Ministru kabineta sēdē paredzēts izskatīt arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumus, kas paredz noteikt atbildību arī partiju ziedotājiem (dāvinātājiem) par likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu, ko partijas faktiski nevar kontrolēt.

Valsts sekretāru sanāksmē KNAB sagatavotie grozījumu projekti Krimināllikumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā tika izsludināti 2006.gada 2.novembrī un saskaņoti ar atbildīgajām institūcijām.