Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Latvija izpildījusi lielāko daļu no Starpvalstu pretkorupcijas grupas GRECO prasībām

23. Oktobris, 2006.

No 9. līdz 13.oktobrim Strasbūrā notika Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO - Groupe d'Etats contre la corruption) 30.plenārsēde, kurā tika apstiprināti pirmās un otrās novērtēšanas kārtas ziņojumi par Latvijas situāciju korupcijas novēršanā un apkarošanā.

2002.gadā uzsāktā pirmā novērtēšanas kārta šā gada oktobrī ir noslēgusies un GRECO ir atzinusi, ka Latvija pilnībā ir izpildījusi 13 no 15 sniegtajām rekomendācijām. Pirmās kārtas ietvaros tika novērtēta Latvijas atbilstība vairākiem kritērijiem. Pirmkārt, vai tām institūcijām un amatpersonām, kas iesaistītas korupcijas novēršanā, apkarošanā un iztiesāšanā ir nodrošināta pietiekama neatkarība un resursi, kā arī vai šo jomu darbinieki ir pietiekoši labi apmācīti. Otrkārt, vai izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un iztiesāšanu nekavē pārlieku liela atsevišķu amatpersonu grupu imunitāte.

Visas rekomendācijas, kas attiecās uz efektīva pretkorupcijas institucionālā modeļa izveidi, kā arī izmeklēšanas procesu sekmējošas atbilstošas tiesiskās bāzes izveidi ir sekmīgi izpildītas. Par tikai daļēji izpildītu tiek uzskatīta rekomendācija, saskaņā ar kuru Saeimas deputātiem, īpaši Prezidija locekļiem bija jāizstrādā precīza procedūra ar kritērijiem, kādos gadījumos ir pieļaujama deputātu un tiesnešu imunitātes atcelšana.

2004.gadā GRECO tika uzsākta jau otrā novērtēšanas kārta un tās ietvaros vēl tiek turpināts darbs pie 3 no 13 izvirzīto rekomendāciju izpildes. Šajā novērtēšanas kārtā īpaša uzmanība tiek pievērsta Latvijā pastāvošajām iespējām aizturēt un konfiscēt korupcijas ceļā iegūto mantu un līdzekļus, apkarot ar naudas atmazgāšanu un organizēto noziedzību saistītus koruptīvus nodarījumus, praksē ieviest juridisko personu kriminālatbildību un nodrošināt, ka valsts pārvaldes organizācijā, darbībā un lēmumu pieņemšanas procesos tiek ņemta vērā nepieciešamība novērst un apkarot korupciju, it īpaši nodrošinot atklātību un efektivitāti.

Novērtējuma ietvaros secināts, ka kopumā Latvijā ir izveidota tiesiskā bāze, lai nodrošinātu korupcijas ceļā iegūto līdzekļu konfiskāciju. Ir panākta valsts pārvaldes atklātība un izstrādāta korupcijas novēršanas stratēģija. Pagaidām nav izpildīta GRECO prasība izveidot augsta līmeņa valsts amatpersonu amata kandidātu izvērtēšanas tiesisko bāzi un panākt, ka par koruptīviem pārkāpumiem pie atbildības sauktām valsts amatpersonām praksē efektīvi tiek piemērots papildsods - tiesību ierobežošana ieņemt amatus valsts pārvaldē. GRECO otrā novērtēšanas kārta vēl turpinās un par situāciju Latvijā būs jāziņo vēlreiz aptuveni pēc gada.

GRECO trešā novērtēšanas kārta par situāciju Latvijā sāksies 2007.gadā un galvenā uzmanība tajā tiks pievērsta partiju finansēšanas noteikumiem un koruptīvo likumpārkāpumu kriminalizēšanai.

GRECO mērķis ir uzlabot tās dalībvalstu spēju apkarot korupciju, dinamiska savstarpēja novērtējuma procesa un dalībvalstu spiediena ceļā, kontrolējot šo dalībvalstu pieņemto saistību izpildi.

1999.gada 1.maijā noslēgtajam Eiropas Padomes līgumam par GRECO nodibināšanu Latvija pievienojās 2000.gada 15.jūnijā. Šobrīd GRECO ir 42 dalībvalstis.

Ar pirmās un otrās novērtēšanas kārtas ziņojumiem angļu valodā var iepazīties GRECO mājas lapā - www.coe.int/greco vai KNAB mājas lapā.