Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB: cīņa pret korupciju desmit gados nebūtu iespējama bez sabiedrības atbalsta

10. Oktobris, 2012.

10.oktobrī aprit desmit gadi kopš dibināts Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) – specializēta pretkorupcijas iestāde, kas veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas kontrolē. Šajā datumā 2002.gadā Saeima iecēla amatā pirmo KNAB priekšnieku.

Atzīmējot Latvijas pretkorupcijas iestādes desmito gadadienu, KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks uzsver, ka birojam ir bijuši desmit gadi saspringta darba, desmit gadi atklātas un ilgas cīņas – kopā ar iedzīvotājiem – par mūsu kopīgo nākotni bez korupcijas, stiprinot tiesiskumu, godaprātu un labklājību.

Pateicoties efektīvam KNAB darbam un sabiedrības atbalstam, desmit gados „korupcijas seja” ir mainījusies – amatpersonu kukuļošana pastāv tikai atsevišķās jomās, kurās koruptīvie noziedzīgie nodarījumi tiek izdarīti slēpti, visbiežāk iesaistot pazīstamu personu loku, līdz ar to šādi noziegumi ir grūtāk atklājami. KNAB darbinieku iegūtā pieredze un profesionālā izaugsme ļauj atklāt sarežģītas koruptīvas shēmas un izmeklēt apjomīgas krimināllietas, izmantojot starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības iespējas. Nesodāmības sajūta negodprātīgo amatpersonu vidū ir mazinājusies, arvien vairāk iedzīvotāju savus jautājumus valsts un pašvaldību institūcijās ir nokārtojuši bez pretlikumīgiem maksājumiem, lielākām vai mazākām dāvanām, atzīst KNAB priekšnieks.

Korupcijas izplatības ierobežošana ir bijusi iespējama, nodrošinot visaptverošu pretdarbību korupcijai – koruptīvu nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu, interešu konfliktu novēršanu un valsts amatpersonu darbības un darījumu kontroli, valsts amatpersonu un sabiedrības izglītošanu, pretkorupcijas politikas koordinēšanu, attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektu izstrādi, korupcijas risku identificēšanu dažādās publiskās pārvaldes darbības jomās, valsts un pašvaldību institūciju iesaistīšanu un iekšējo pretkorupcijas pasākumu īstenošanu.

Savas desmit gadu darbības laikā KNAB nosūtījis prokuratūras iestādēm kriminālvajāšanas uzsākšanai 195 krimināllietas pret 479 personām. No tām tiesai nodotas 149 krimināllietas pret 326 personām. Šajos gados ir iztiesātas 113 krimināllietas pret 196 personām. No tām 88% atzītas par vainīgām un notiesātas. Turklāt vēl 37 KNAB uzsāktās krimināllietas pret 131 personu šobrīd tiek skatītas tiesā un galīgie nolēmumi vēl nav stājušies spēkā.

Valsts amatpersonu darbības kontroles jomā administratīvā pārkāpuma lietu ietvaros ir pieņemti 1 300 lēmumi, no tiem 764 par saukšanu pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodus par kopējo summu 55 000 latu apmērā (no tām 64% valsts amatpersonas pašvaldībās un to institūcijās). Kopumā izvērtēšanai ir saņemts 6 000 iesniegumu un sūdzību par iespējamiem valsts amatpersonu pieļautajiem pārkāpumiem, veiktas vairāk nekā 4 000 pārbaudes iespējamiem interešu konfliktiem valsts amatpersonu darbībā un vairāk nekā 1 400 pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās. 220 valsts amatpersonām ir uzlikts pienākums atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus kopumā vairāk nekā 350 600 latu apmērā.

Sabiedrības un valsts amatpersonu izglītošanas jomā par dažādiem pretkorupcijas jautājumiem ir vadīti vairāk nekā 400 semināri, kopumā aptverot gandrīz 16 000 personu lielu auditoriju. Ministrijās, centrālajās valsts iestādēs un to padotības iestādēs tiek īstenoti un ar KNAB atbalstu regulāri pilnveidoti iekšējie pretkorupcijas pasākumi un vairota izpratne par ētikas principu nozīmi korupcijas novēršanā. Sabiedrības un amatpersonu izglītošanai KNAB izdevis vairāk nekā 20 metodiskos materiālus un vadlīnijas, organizējis sociālās kampaņas, kā arī ik gadu ar īpašiem pasākumiem atzīmē arī Starptautisko pretkorupcijas dienu 9.decembrī.

Lai mazinātu koruptīvas rīcības iespējas un nodrošinātu valsts pārvaldes darbību visas sabiedrības interesēs, KNAB ir sniedzis vairāk nekā 800 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Savas darbības laikā KNAB ir virzījis daudzus nozīmīgus normatīvo aktu projektus – interešu konfliktu novēršanā un attiecībā uz rīcību ar valsts un pašvaldību institūciju finanšu līdzekļiem, kriminālatbildības pilnveidošanā par koruptīviem nodarījumiem, tiesiskās aizsardzības pilnveidošanā attiecībā uz amatpersonām, kuras sniedz informāciju par koruptīviem nodarījumiem savās institūcijās („trauksmes cēlājiem”), kā arī lobēšanas atklātības jomā, valsts un pašvaldību mantas iznomāšanā un fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanā. Rosināti arī vairāki nozīmīgi normatīvo aktu projekti un priekšlikumi partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas tiesiskā regulējuma pilnveidošanai, administratīvās atbildības pilnveidošanai un kriminālatbildības noteikšanai, kā arī valsts budžeta finansējuma piešķiršanai politiskajām partijām. Tāpat risināti būtiski likumdošanas jautājumi, kas saistīti ar Latvijas dalību starptautiskajās organizācijās un pievienošanos vairākām starptautiskajām konvencijām.

Politisko partiju finansēšanas kontroles jomā desmit gados kopumā izvērtēta partijām ziedoto finanšu līdzekļu likumība 23 miljonu latu apmērā. Savas darbības laikā KNAB ir izvērtējis priekšvēlēšanu aģitācijas finansēšanas likumību saistībā ar septiņām vēlēšanu kampaņām. Kopumā KNAB ir pieņēmis 285 lēmumus par partiju saukšanu pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodus 105 000 latu apmērā, kā arī 137 lēmumus par pretlikumīgi saņemtā vai izlietotā finansējuma atmaksāšanu 2 125 000 latu apmērā.

Savas darbības desmitgadē KNAB kopumā ir saņemti vairāk nekā 11 600 privātpersonu iesniegumu un sūdzību, no tām 69% saņemti no fiziskām personām. Kopš KNAB Ziņojumu centra izveides ir pieņemti kopumā 1 789 apmeklētāju un pa uzticības tālruni 8000 20 70 ir saņemti vairāk nekā 10 700 zvanu.

Plašāka informācija par KNAB darbību pirmajos desmit tā darbības gados apkopota brošūrā „Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs – 10 gadi”.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības desmitgades ietvaros 2012.gada 19.oktobrī KNAB rīko starptautisku konferenci „Korupcijas novēršana un apkarošana – 10 gadi”, kuras mērķis ir izvērtēt paveikto pretkorupcijas jomā Latvijā un apspriest divus nozīmīgus sekmīgas pretkorupcijas politikas īstenošanā nozīmīgus jautājumus – juridisko personu atbildība par noziedzīgiem nodarījumiem un efektīva interešu konfliktu novēršana.