Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Partijām līdz 1.novembrim jāiesniedz deklarācijas par visiem priekšvēlēšanu ieņēmumiem un izdevumiem

18. Oktobris, 2010.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu līdz 2010.gada 1.novembrim visām 13 politiskajām partijām un to apvienībām, kas bija iesniegušas savus deputātu kandidātu sarakstus 10.Saeimas vēlēšanām, jāiesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija.

Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā partijām jānorāda visi ieņēmumi un izdevumi, kas radušies 2010.gada priekšvēlēšanu periodā no 5.jūnija līdz 2.oktobrim, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums.

KNAB veiks vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudi un sešu mēnešu laikā no dienas, kad beidzies deklarāciju iesniegšanas termiņš (ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.maijam) par visās iesniegtajās deklarācijās atklātajiem politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par pasākumiem, kas veikti to novēršanai, informēs sabiedrību vienlaikus. Saņemtās deklarācijas KNAB publicēs savā mājas lapā www.knab.gov.lv, sadaļā "Partiju finanses".

Lai veiktu vispusīgu un objektīvu pārbaudi, KNAB pieprasīs un izvērtēs partiju iesniegtos grāmatvedības attaisnojuma dokumentus, veiks darījumu salīdzināšanu, pieprasot informāciju no iesaistītajām personām, salīdzinās partiju iesniegtos datus ar KNAB rīcībā esošo informāciju un saņemtajām sūdzībām, kā arī veiks citas darbības, lai izvērtētu partiju vai to apvienību priekšvēlēšanu aģitācijai tērēto līdzekļu apmēru un atbilstību likuma prasībām.

Jau informēts, ka 2010.gada priekšvēlēšanu periodā katrs politiskais spēks drīkstēja izlietot ne vairāk kā 571 211,72 latus jeb 38,32 santīmus uz vēlētāju par reklāmas izvietošanu, pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, kā arī par labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus).

Ierobežojumi neattiecās uz šādiem priekšvēlēšanu izdevumiem: visu veidu reklāmas materiālu sagatavošana; vēlēšanu kampaņas plānošana, sagatavošanai un organizēšana; vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksa un citi maksājumi fiziskajām personām; kustamas un nekustamas mantas īrēšana vēlēšanu kampaņas vajadzībām; laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšana vēlēšanu kampaņas vajadzībām; citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšana.

Ja politiskā organizācija (partija) neiesniedz vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju līdz likumā noteiktajam termiņam vai šajos dokumentos nav norādītas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā prasītās ziņas, vai tajos norādītas nepatiesas ziņas vai, ja netiek pildīti citi šā likuma noteikumi, politisko organizāciju (partiju) sauc pie administratīvās atbildības.