Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB ierosina sākt kriminālvajāšanu pret RD amatpersonu par kukuļņemšanu saistībā ar iepirkumiem

22. Janvāris, 2009.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētājs nosūtījis prokuratūrai 2008.gada 4.martā uzsāktā kriminālprocesa materiālus ar lūgumu saukt pie kriminālatbildības Rīgas domes Labklājības departamenta (turpmāk – RD LD) amatpersonu par regulārām kukuļņemšanas darbībām iepirkumu procedūrās un kādu privātpersonu par vairākkārtēju starpniecību kukuļošanā, kā arī četras privātpersonas par kukuļošanu, kas notikusi laika periodā no 2007.gada līdz 2008.gada 4.martam.

Izmeklēšanas ietvaros iegūti pietiekami pierādījumi četrām noziedzīgu nodarījumu epizodēm, kuru ietvaros konstatēts, ka valsts amatpersona, būdama iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, izmantojot viņam pieejamo informāciju un savas labās zināšanas par prasībām publiskā iepirkuma organizēšanā, apmaiņā pret kukuļiem apzināti veikusi tīšas darbības, lai veicinātu atsevišķu komersantu uzvaru konkrētās iepirkumu procedūrās.

Pirmās epizodes izmeklēšanā noskaidrots, ka aizdomās turētā amatpersona pa daļām pieņēmusi kukuli 2000 latu apmērā par to, ka, izmantojot savu dienesta stāvokli, veica darbības kādas SIA interesēs RD LD organizētajā iepirkumā par renovācijas darbiem Rīgas Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā. Būdams iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, aizdomās turētais konsultēja pretendentu par konkursa pieteikuma sagatavošanu, izpauda informāciju par konkursa norises niansēm un izdarīja labojumus iepirkumu procedūrai sagatavotajos dokumentos, lai tie būtu noformēti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, tādējādi radot priekšnoteikumus kukuļdevēju pārstāvētās SIA uzvarai konkursā un līguma noslēgšanai par Ls 118 437,65 bez PVN. KNAB izmeklētājs lūdz saukt pie kriminālatbildības vēl divas fiziskas personas par starpniecību kukuļošanā un kukuļdošanu RD LD amatpersonai par viņu interesēs veiktajām darbībām.

Otrās epizodes izmeklēšanas gaitā konstatēts, ka aizdomās turētā amatpersona pa daļām pieņēmusi kukuli 1500 latu apmērā, lai rīkotos kādas SIA interesēs RD LD organizētajā iepirkumā – atklātā konkursā par Rīgas pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas karstā ūdens apgādes iekšējās sistēmas, centrālās apkures iekšējās sistēmas renovāciju, kas tika veikts 2007.gada pavasarī. Būdams šī iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, RD LD amatpersona pārbaudīja, sakārtoja un veica labojumus kādas SIA piedāvājumā šai iepirkuma procedūrai un ieteica pretendentam samazināt piedāvājuma summu, kas veicināja komersanta uzvaru konkursā un līguma noslēgšanu ar to par summu Ls 130 970,35 bez PVN. Izmeklēšanas laikā savāktie pierādījumi dod pietiekošu pamatu izmeklētājam lūgt saukt pie kriminālatbildības vēl divas fiziskas personas par kukuļdošanu un starpniecību kukuļošanā, lai veicinātu komersanta uzvaru šajā iepirkumā.

Vēl viena noziedzīga nodarījuma epizode ir saistīta ar RD LD amatpersonas kukuļņemšanu 500 latu apmērā par darbībām kādas SIA interesēs pašvaldības iepirkumā – cenu aptaujā par sociālās mājas logu un durvju nomaiņu, fasādes siltināšanu, kas notika 2007.gada nogalē. Apmaiņā pret kukuli aizdomās turamā amatpersona pārbaudīja iepirkumu procedūrai kādas SIA sagatavotos dokumentus, lai tie būtu noformēti atbilstoši konkursa nolikumam, informēja kukuļošanas starpnieku par konkursa norises niansēm, tādējādi veicinot šīs SIA uzvaru iepirkuma procesā, kas arī notika, jo komisija nolēma slēgt līgumu ar šo uzņēmumu par piedāvāto summu Ls 84 713,03 bez PVN. Arī šajā epizodē KNAB veiktās izmeklēšanas ietvaros ir izdevies savākt pietiekamus pierādījumus kukuļdevēja un kukuļošanas starpnieka saukšanai pie kriminālatbildības.

Arī vēl vienā iepirkuma procedūrā, kas noslēdzās 2007.gada 7.decembrī, aizdomās turamā persona, būdama pašvaldības iepirkuma – cenu aptaujas par kāda dienas aprūpes centra telpu renovāciju, komisijas priekšsēdētājs, sniedza vienam no pretendentiem informāciju par cenu aptaujas gaitu, veica cenu aptaujai viņa pārstāvētā uzņēmuma sagatavoto dokumentu labošanu, lai tie atbilstu konkursa nolikumam un radīja kukuļdevējam priekšstatu par to, ka viņš veic visas iespējamās darbības, lai SIA uzvarētu šajā cenu aptaujā. Rezultātā no 39 pretendentiem, kas bija iesniegušu piedāvājumu, cenu aptaujas komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu par Ls 37 871,04 bez PVN tieši ar šo SIA. Amatpersona par darbībām kukuļdevēja interesēs saņēma materiālu labumu – kukuli, 100 latu apmērā no kāda komersanta pārstāvja, kura vainas pierādīšanai noziedzīga nodarījuma – kukuļdošanas, izdarīšanā arī ir savākti pietiekami pierādījumi.

Ņemot vērā, ka ir savākti pietiekami pierādījumi, KNAB izmeklētājs lūdz prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret Rīgas domes Labklājības departamenta amatpersonu pēc Krimināllikuma 320.panta otrās daļas, kā arī vēl pret piecām privātpersonām –vienu pēc Krimināllikuma 322.panta otrajā daļā un četrām – pēc Krimināllikuma 323.panta pirmajā daļā paredzētajām noziedzīga nodarījuma pazīmēm.

_______________________________________________________

320.pants. Kukuļņemšana

(1) Par kukuļa pieņemšanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona pati vai ar starpnieku, par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu kukuļdevēja vai kukuļa piedāvātāja, vai citas personas interesēs, izmantojot savu dienesta stāvokli, –
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja kukulis pieprasīts, –
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.

322.pants. Starpniecība kukuļošanā

(1) Par starpniecību kukuļošanā, tas ir, darbībām, kas izpaužas kukuļa nodošanā no kukuļdevēja kukuļņēmējam vai šo personu savešanā, –
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi valsts amatpersona, –
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

323.pants. Kukuļdošana

(1) Par kukuļdošanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu nodošanu vai piedāvāšanu, ja piedāvājums pieņemts, personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību kukuļdevēja vai kukuļa piedāvātāja, vai citas personas interesēs, –
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.