Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB tiesā pieprasa partijas "LPP/LC" darbības apturēšanu

17. Decembris, 2007.

Saskaņā ar likumā uzlikto pienākumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk tekstā - KNAB) priekšnieks iesniedzis tiesai prasību par partijas "LPP/LC" darbības apturēšanu, jo minētā partija arī pēc rakstveida brīdinājuma nav izpildījusi likumā noteiktās prasības un nav pārskaitījusi valsts budžetā pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu saņemta ziedojuma daļu 2 938,90 latu apmērā.

Veicot 2005.gadā saņemta ziedojuma (5 000 latu) likumības un patiesuma pārbaudi, kā arī izvērtējot tās gaitā gūtos pierādījumus un paskaidrojumus, KNAB konstatēja, ka viena fiziska persona ziedojusi naudas summu, kas pārsniedz viņas ienākumus iepriekšējos trijos gados (2002.-2004.), tādējādi pārkāpjot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2.panta trešajā daļā noteikto, proti, ziedojuma daļa 2 938,90 latu apmērā veikta no ienākumiem, kuri neatbilst likuma prasībām.

Saskaņā ar likumā uzlikto pienākumu KNAB priekšnieks 2007.gada jūlijā pieņēma lēmumu uzdot LPP ieskaitīt valsts budžetā pretlikumīgi saņemtos finanšu līdzekļus.

Ņemot vērā to, ka noteiktajā termiņā LPP neizpildīja tai uzlikto pienākumu, kā arī nepārsūdzēja minēto lēmumu, atbilstoši likuma prasībām 2007.gada oktobrī partijai tika nosūtīts rakstveida brīdinājums, informējot, ka gadījumā, ja līdz 2007.gada 22.novembrim LPP neizpildīs KNAB likumīgās prasības, birojs ierosinās partijas darbības apturēšanu tiesas ceļā. Arī šajā termiņā LPP neizpildīja KNAB priekšnieka lēmumā noteikto pienākumu - pārskaitīt valsts budžetā pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2.panta trešās daļas prasībām saņemtā ziedojuma daļu 2 938,90 latu apmērā.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums nosaka, ka, ja partija KNAB noteiktajā termiņā neizpilda likumā noteikto pienākumu, KNAB priekšniekam ir pienākums ierosināt attiecīgās partijas darbības apturēšanu tiesas ceļā.

Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 2007.gada 2.novembra lēmumu par četru partiju apvienošanos jaunā partijā un tās statūtos noteikto jaundibinātā partija "LPP/LC" ir Latvijas Pirmās partijas tiesību un saistību pārņēmēja.

Prasības pieteikumā tiesai KNAB prasa:

- apturēt partijas "LPP/LC" darbību uz sešiem mēnešiem;

- uzlikt par pienākumu partijai "LPP/LC" divu nedēļu laikā no tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīža pārskaitīt pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2.panta trešās daļas prasībām saņemtā ziedojuma daļu 2 938,90 latu apmērā valsts budžetā.

2007.gadā tiesa ir pieņēmusi divus lēmumus saistībā ar likumā noteikto prasību nepildīšanu - par Darba partijas darbības apturēšanu un Sporta partijas darbības izbeigšanu.