Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB rīko izglītojošu semināru par valsts amatpersonu profesionālo ētiku

24. Janvāris, 2007.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) šodien, 24.janvārī uzsāk izglītojošu semināru ciklu valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem par valsts amatpersonu profesionālo ētiku un korupcijas novēršanu. Šodien notiks pirmais seminārs, kurā piedalīsies Saeimas un ministriju pārstāvji.

Seminārs organizēts ar mērķi demonstrēt KNAB sagatavoto "Publiskās pārvaldes ētikas materiālu krājumu" - metodisko līdzekli apmācībām par jautājumiem, kas saistīti ar valsts amatpersonu profesionālo ētiku, interešu konfliktu un korupcijas novēršanu, un apmācīt semināra dalībniekus, kā šo materiālu krājumu izmantot iestādes personāla izglītošanai.

"Publiskās pārvaldes ētikas materiālu krājums" ir interaktīvs izglītojošo un informatīvu materiālu apkopojums modernā kompaktdiska formātā. Svarīgākais krājumā iekļautais metodiskais līdzeklis - video piemēri (īsas filmas), kuros attēlotas raksturīgākās ētikas problēmas valsts amatpersonu darbā. Video piemēri apmācības procesā tiek izmantoti, lai attīstītu "ētisko kompetenci" - prasmes atpazīt iespējamus ētikas normu vai principu pārkāpumus, analizēt identificētās situācijas, izmantojot ētikas vai tiesību jēdzienus un izvēlēties pareizo rīcības modeli.

Krājumā ir iekļauti arī Latvijas un starptautiskie normatīvie akti un dokumenti, skaidrojoši teksti par dažādām korupcijas vai interešu konfliktu problēmām un ētiku kā to pretstatu, kā arī citi materiāli.

Krājums galvenokārt paredzēts valsts amatpersonām - valsts un pašvaldību iestāžu augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem un darbiniekiem apmācībām grupās ar pasniedzēju vai individuāli. Atkarībā no konkrētajiem mācību mērķiem tas var tikt izmantots tādu tēmu apgūšanā kā publiskās pārvaldes sektora vērtības, laba pārvaldība, atklātība lēmumu pieņemšanā, interešu konfliktu un korupcijas novēršana, korupcijas riski publiskajos iepirkumos, atbildīga lēmumu pieņemšana, personāla vadība.

Turpmāk šādus seminārus dažādām mērķauditorijām tiek plānots rīkot katra mēneša trešajā trešdienā.