Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB pabeidz pārbaudi par ST bijušā priekšsēdētāja A.Endziņa darbību

9. Jūlijs, 2007.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir pabeidzis no Ģenerālprokuratūras saņemtajā Valsts kontroles iesniegumā minēto faktu pārbaudi saistībā ar Satversmes tiesas (ST) bijušā priekšsēdētāja Aivara Endziņa iespējamo likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normu neievērošanu, piešķirot sev vienreizējas piemaksas 2006.gadā.

KNAB konstatējis, ka A.Endziņam kā ST priekšsēdētājam no 1996.gada 9.decembra līdz 2007.gada 31.janvārim bija saistoši likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" valsts amatpersonai noteiktie ierobežojumi un aizliegumi, t.sk. aizliegums izdot tādus administratīvos aktus, kuros viņš kā valsts amatpersona ir personiski vai mantiski ieinteresēts.

Izvērtējot pārbaudes gaitā iegūto informāciju, A.Endziņa kā ST priekšsēdētāja darbībās, izdodot rīkojumus par materiālo stimulēšanu, saskaņā ar kuriem no atalgojuma fonda ietaupījumiem tika izmaksātas vienreizējas piemaksas tiesnešiem, tai skaitā arī tiesas priekšsēdētājam, ir saskatāms likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11.panta pirmajā daļā valsts amatpersonai noteiktā aizlieguma pārkāpums, par ko ir paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.30 pantā.[1]

Ar ST priekšsēdētāja rīkojumu apstiprinātā "Prēmiju un piemaksu noteikšanas kārtība Satversmes tiesas darbiniekiem" nosaka, ka prēmijas izmaksā saskaņā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu un tās apmērus nosaka tiesas priekšsēdētājs, saskaņojot to ar Prēmiju un piemaksu komisiju, kuras sastāvā ir tiesas priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors un kancelejas vadītājs.

Pārbaudes rezultātā noskaidrots, ka saskaņā ar šīs komisijas sēžu protokoliem lēmumu pieņemšanā jautājumā par piemaksu piešķiršanu sev A.Endziņš atturējās. Pamatojoties uz minētās komisijas lēmumiem, A.Endziņš kā ST priekšsēdētājs 2006.gadā izdevis trīs rīkojumus par materiālo stimulēšanu, tai skaitā attiecībā uz A.Endziņu.

Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu ST tiesnesim nevar piemērot administratīvos sodus - par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem ST tiesnesi var saukt tikai pie disciplināratbildības.

Ņemot vērā minēto, KNAB nevar saukt A.Endziņu pie administratīvās atbildības. Sakarā ar to, ka A.Endziņš 2007.gada 31.janvārī ir beidzis pildīt ST priekšsēdētāja amata pienākumus, viņu nevar saukt arī pie disciplināratbildības.



[1] 166.30 pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par likumā noteikto komercdarbības, valsts amatpersonas amata savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas ierobežojumu vai tādu ierobežojumu pārkāpšanu, kuri noteikti attiecībā uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā -

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.