Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB ar NVO pārstāvjiem diskutē par KNAB 2013.gadā paveikto un KNAB darbības stratēģiju turpmākiem gadiem

20. Janvāris, 2014.

17.janvārī notika Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) sēde, kurā KNAB priekšnieks J.Streļčenoks informēja par paveikto 2013. gadā un KNAB priekšnieka vietniece I.Jurča iepazīstināja ar KNAB darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam projektu.

KNAB priekšnieks J.Streļčenoks sēdes laikā klātesošos iepazīstināja ar KNAB būtiskākajiem darbības rezultātiem korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā  2013.gadā, akcentējot, ka:

- 2013.gadā palielinājusies sabiedrības līdzdalība KNAB darbā (palielinājies saņemto iesniegumu skaits no fiziskām un juridiskām personām, palielinājies iedzīvotāju zvanu skaits Ziņojumu centrā, kas liecina par sabiedrības uzticības KNAB darbam palielināšanos;
- pateicoties uzkrātajai pieredzei un profesionālajām zināšanām, KNAB ir spējis samazināt izmeklēšanas laiku vairāk nekā divas reizes (prokuratūras iestādēm nodotajās krimināllietās vidējais pirmstiesas izmeklēšanas laiks samazinājies no 670 dienām līdz 244 dienām). KNAB lietvedībā uz 2014.gada 1.janvāri bija 45 krimināllietas. 2013.gadā uzsākti 33 kriminālprocesi (2012.gadā 29), prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītie kriminālprocesi 16 (2012.gadā 12);
- KNAB sniedzis par 70 % vairāk nekā 2012.gadā skaidrojumus par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu piemērošanu;
- minētajā laika posmā pieņemti 117 lēmumi administratīvā pārkāpuma lietā un ar naudas sodu sodītas 77 valsts amatpersonas kopumā par Ls 4865 (lēmumu īpatsvars par saukšanu pie administratīvās atbildības ir pieaudzis no 34% līdz 66%);
- saistībā ar pretlikumīgi saņemto vai izlietoto finansējumu KNAB 2013.gadā ir pieņēmis 5 lēmumus, uzdodot partijām atmaksāt gandrīz 80 264 latus.

KNAB priekšnieka vietniece I.Jurča sēdes laikā klātesošos iepazīstināja ar KNAB darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam projektu, akcentējot prioritātes.

KNAB aicināja divu nedēļu laikā NVO izteikt priekšlikumus par KNAB izstrādāto darbības stratēģijas projektu.

KNAB izteica vēlmi nākošo sēdi organizēt š.g. februāra sākumā un tajā plānots izskatīt KNAB programmas 2014. -2020.gadam projektu.

Ievērojot SKP locekļu jautājumus, SKP sēdē tika apspriesti jautājumi saistīti ar jauna SKP nolikuma izstrādi, jo iepriekšējais SKP nolikums ir zaudējis spēku un tika vienoties, ka KNAB iespējami īsā laikā nosūtīs SKP locekļiem šā dokumenta projektu priekšlikumu izteikšanai par turpmākiem SKP darba organizāciju un SKP sēžu norises kārtību. SKP locekļi izteica priekšlikumus, ka vajadzētu apsvērt iespēju atgriezties pie SKP vadītāja (priekšsēdētāja) institūta, kā arī skaidri definēt SKP kompetenci un atbildību, un apsvērt, vai SKP nevajadzētu veidot kā pastāvīgi darbojošos padomi ar noteiktu sastāvu.

KNAB SKP izveidota 2004.gadā ar mērķi nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību korupcijas novēršanas politikas veidošanā, īstenošanā un sabiedrības izglītošanā.

KNAB prezentācija pieejama šeit.