Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

A.Loskutovs un M. Kučinskis apspriež pašvaldību darba uzlabošanas iespējas

7. Februāris, 2005.

KNAB priekšnieks Aleksejs Loskutovs 7.februārī tikās ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru Māri Kučinski, lai apspriestu pašvaldību darba uzlabošanas iespējas.

Sarunas laikā abas puses vienojās par informācijas apmaiņu, saņemot iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības par pašvaldību darbu, kā arī par sadarbību dažādu pārbaužu veikšanā, lai nodrošinātu pašvaldību amatpersonu pārkāpumu efektīvu atklāšanu un izvērtēšanu, piemēram, iesaistot attiecīgos ekspertus nepieciešamo revīziju veikšanai pārbaužu ietvaros.

KNAB priekšnieks un ministrs apsprieda vairākus būtiskus ar pašvaldību darbu saistītus jautājumus. A.Loskutovs informēja M.Kučinski par KNAB vadītās darba grupas gatavotajiem normatīvo aktu projektiem, lai pilnveidotu tiesisko regulējumu valsts un pašvaldību mantas iznomāšanā.

Runājot par pašvaldību labklājību, A.Loskutovs uzsvēra, ka nepieciešams ieviest iedzīvotāju ienākumu deklarēšanu, kas pastāv gandrīz visās pasaules valstīs un kas ir vienīgais veids kā nodrošināt pilnvērtīgu ienākumu gūšanas kontroli, t.sk. iedzīvotāju ienākumu nodokļa administrēšanā. Savukārt M.Kučinskis atzina, ka, ieviešot efektīvu ienākumu gūšanas kontroles sistēmu, pašvaldībām būtu nodrošināta nepieciešamā informācija, lai lietderīgi izlietotu tām piešķirtos finanšu līdzekļus, piemēram, sociālo pabalstu izmaksām.

KNAB priekšnieks atzina, ka pēdējā gada laikā korupcijas novēršanu veicinājuši gan ar ministrijas atbalstu, gan pēc pašvaldību iniciatīvas rīkotie informatīvie un izglītojošie pasākumi pašvaldību darbiniekiem. Tikšanās laikā ar pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem KNAB informē par interešu konflikta novēršanu pašvaldību amatpersonu darbā, kā arī iepazīstina ar korupcijas novēršanas mehānismiem, kurus katra pašvaldības iestāde var ieviest savā darbā.