Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Jaunās pretkorupcijas politikas prioritāte – uzlabot iekšējo kontroli publiskajā un privātajā sektorā

14. Aprīlis, 2014.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk – KNAB) izstrādājis Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes), ar mērķi padarīt pretdarbību korupcijai efektīvāku, paredzot jaunus darbības virzienus gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

Prioritāte publiskajā sektorā  ir pārorientēt pretkorupcijas politiku no ārējās kontroles, ko realizē kontroles institūcijas, uz resoru un institūciju iekšējo kontroli un panākt atklātumu publiskās pārvaldes cilvēkresursu atlasē. Pamatnostādnēs pirmo reizi ir ietverti pasākumi ar mērķi ierobežot korupcijas izplatību privātajā sektorā.

KNAB ir veicis Latvijas atbilstību visām ANO Pretkorupcijas konvencijas prasībām. Pamatnostādņu izstrādē ir ņemtas vērā arī dažādos analītiskajos ziņojumos izteiktās rekomendācijas par nepieciešamajiem uzlabojumiem, tai skaitā arī KNAB veikto pārbaužu un izmeklēto krimināllietu ietvaros konstatētais.

Astoņu apakšmērķu sasniegšanai ir izstrādāts uzdevumu un pasākumu plāns, kas paredz īstenot 135 pasākumus, t.sk. grozījumus tiesību aktos, institūciju funkciju uzlabošanu, iniciatīvas, kas vērstas uz zināšanu apguvi un izpratnes veicināšanu par pretkorupcijas politiku. Pamatnostādnes nodrošina pēctecību iepriekšējai pretkorupcijas politikai, ko noteica Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 2009.-2013.gadam.

Atšķirībā no agrākajiem plānošanas dokumentiem  Pamatnostādnēs ir īpaši akcentēta publiskās pārvaldes cilvēkresursu vadības politika, lai izslēgtu iestāžu darbinieku motivāciju koruptīvai rīcībai – ietverot uzdevumus valsts amatpersonu loka pārskatīšanu un publiskās pārvaldes cilvēkresursu vadības uzlabošanai, mazinot korupcijas un interešu konflikta riskus.

Lai izveidotu tādu patstāvīgi darbojošos institūciju iekšējās kontroles sistēmu, kas maksimāli ierobežo korupcijas rašanās iespējas valsts, pašvaldību vai privātajā sektorā, ir nepieciešama efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveide pašvaldībās un publisko personu kapitālsabiedrībās, tiesu varas institūcijās.

Jauni pasākumi, kas saistīti ar dienesta ļaunprātību kriminālprocesuālu atklāšanu, attiecas uz ārvalstu amatpersonu un starptautisko organizāciju amatpersonu kukuļošanas ierobežošanu un atbildības piemērošanu par īpašuma izšķērdēšanu, piesavināšanos vai citu līdzīgu valsts amatpersonas nelikumīgu rīcību ar īpašumu. Pastiprinātu uzmanību pievēršot, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai un šādu līdzekļu atgūšanas iespēju veicināšanai.

Pamatnostādnes ceturtdien, 2014.gada 10.aprīlī ir izsludinātas Valsts sekretāru sanāksmē un institūcijas varēs sniegt savus atzinumus divu nedēļu laikā.