Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Ministru kabinets atbalsta jaunās pretkorupcijas programmas projekta tālāko virzību

29. Jūnijs, 2009.

Ministru kabinets MK komitejas 2009.gada 29.jūnija sēdē atbalstījis Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas projektu 2009. – 2013.gadam, kurā noteikti rīcības virzieni, galvenie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā nākamajos piecos gados.

Lai nodrošinātu konsekventu pretkorupcijas politiku, jaunajā programmā plānotie uzdevumi gan turpina iepriekšējā programmā iesākto - atsevišķās jomās to koriģējot, gan definēti jauni uzdevumi. Lai sasniegtu programmā definētos mērķus un risinātu identificētās problēmas, tajā paredzēti 74 uzdevumi, noteiktas atbildīgās institūcijas un konkrēti izpildes termiņi. Programmas mērķi un galvenie uzdevumi turpmākajiem pieciem gadiem ir sekojoši:

  • novērst pretrunas starp partiju finansēšanas sistēmas mērķiem un esošo kārtību, uzlabot partiju finansiālās darbības kontroli;
  • nodrošināt likumīgu un lietderīgu rīcību ar mantu un finanšu līdzekļiem un efektīvu tās kontroli, t.sk. publiskās un privātās partnerības projektos, finansējuma sadalē starp pašvaldībām, publiskajos iepirkumos, ārvalstu finansējuma piešķiršanā;
  • ierobežot valsts amatpersonu rīcību interešu konflikta situācijās un to iespējas legalizēt nelikumīgi iegūtos ienākumus;
    pilnveidot iekšējās pretkorupcijas sistēmas un stiprināt ētiskumu amatpersonu darbībā;
  • veicināt iedzīvotāju neiecietību pret korupciju, viņu izpratni par tās nepieļaujamību un negatīvajām sekām;
  • nostiprināt labas pārvaldības principu valsts un pašvaldību institūcijās, izglītojot amatpersonas un uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti;
  • pilnveidot koruptīvu noziedzīgu nodarījumu apkarošanas iespējas, nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu lietu izskatīšanu tiesās.

Jaunā Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma ir veidota kā kompleksa pretdarbība korupcijai un tā sagatavota, lai īstenotu Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes, kuras Ministru kabinets apstiprinājis 2009.gada 19.maijā.

Ar abiem jaunajiem pretkorupcijas politikas dokumentiem - pamatnostādnēm un programmas projektu, kā arī pārskatiem par iepriekšējā programmā noteikto uzdevumu izpildi var iepazīties KNAB mājas lapā.