Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB informē par partiju gada pārskatu iesniegšanas termiņu

31. Marts, 2015.

Līdz 1.aprīlim politiskajām partijām un to apvienībām ir jāiesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) publicēšanai internetā gada pārskati par 2014.gadu.

Šobrīd KNAB  ir iesniegti 37 gada pārskati. Kopējais aktīvo partiju skaits, kurām jāiesniedz gada pārskatus par 2014.gadu ir 72.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu, iesniedzot gada pārskatu, tam pievienojams:

  • partijas iestāšanās naudas un biedru naudas saraksts,
  • saraksts, kurā norāda tās biedrības un nodibinājumus, kuru biedrs vai dibinātājs ir attiecīgā partija (nosaukumus un reģistrācijas numurus),
  • informācija par dāvinājumiem (ziedojumiem) biedrībām un nodibinājumiem vai to organizēto pasākumu nodrošināšanai (nosaukums, reģistrācijas numurs, apmērs),
  • politiskās organizācijas (partijas), kurām piešķirts valsts budžeta finansējums, tam pievieno pārskatu par valsts budžeta finansējuma izlietojumu pārskata gadā, norādot naudas atlikumus pārskata gada sākumā un beigās, naudas ieņēmumus un naudas maksājumus par šā likuma 7.4 panta pirmajā daļā noteiktajiem izdevumu veidiem,
  • ja politiskās organizācijas (partijas) līdzekļu apgrozījums kalendārajā gadā ir bijis lielāks par 10 minimālajām mēnešalgām, šīs politiskās organizācijas (partijas) attiecīgā gada finansiālo un saimniecisko darbību revidē zvērināts revidents; viņa atzinums pievienojams gada pārskatam, kuru iesniedz KNAB.

Saskaņā ar likumu partiju iesniegtos gada pārskatus KNAB publicē savā mājas lapā internetā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ar iesniegtajiem pārskatiem var iepazīties http://www.knab.gov.lv/lv/finances/db/declaration/

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums paredz, ka gadījumā, ja politiskā partija neiesniedz gada pārskatu, politisko partiju sauc pie administratīvās atbildības. Ja partija atkārtoti neiesniedz gada pārskatu, KNAB priekšniekam ir pienākums divu nedēļu laikā rakstveidā brīdināt attiecīgās politiskās partijas valdi. Ja politiskā partija arī pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz gada pārskatu, KNAB priekšniekam ir pienākums ierosināt attiecīgās politiskās partijas darbības apturēšanu tiesas ceļā. Ja politiskā partija nenovērš likuma pārkāpumu, KNAB priekšniekam ir pienākums ierosināt attiecīgās politiskās partijas darbības izbeigšanu tiesas ceļā.

Gada pārskatu var iesniegt ierodoties KNAB vai sūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā (Brīvības ielā 104 k2, Rīgā, LV-1001), vai iesniedzot elektroniski  (knab@knab.gov.lv), parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.