Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Ministru kabinets nosaka kārtību rīcībai ar valsts amatpersonu pieņemtajām dāvanām

28. Oktobris, 2008.

2008.gada 28.oktobra sēdē Ministru kabinets apstiprinājis Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotos Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kuras atļauts pieņemt, pildot valsts amatpersonas pienākumus.

Ministru kabineta noteikumi nosaka valsts amatpersonām pienākumu nedēļas laikā pēc dāvanas pieņemšanas iesniegt rakstisku paziņojumu, kuru izskata ar valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja rīkojumu izveidota komisija vismaz trīs cilvēku sastāvā. Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nosaka, ka valsts amatpersonu pieņemtās dāvanas saistībā ar savu darbību šajā amatā ir valsts vai attiecīgās pašvaldības īpašums.

Ministru kabineta noteikumi paredz vairākas iespējas dāvanu izmantošanai. Tās var izmantot gan tās valsts vai pašvaldību institūcijas vajadzībām, kurā dāvanas pieņēmējs ieņem amatu, gan nodot bez atlīdzības citas institūcijas vajadzībām. Ja amatpersonas pieņemtajai dāvanai ir mākslas vai kultūrvēsturiska vērtība, tā tiek nodota muzejam.

Savukārt gadījumos, kad nav pieņemts lēmums par kādu no iepriekš minētajiem dāvanu izmantošanas veidiem, valsts amatpersona līdz amata pienākumu pildīšanas beigām vai trīs mēnešus pēc amata pienākumu pildīšanas izbeigšanas ir tiesīga iesniegt lūgumu dāvanu komisijai par dāvanas izpirkšanu. Naudas līdzekļus atbilstoši izpērkamās dāvanas vērtībai attiecīgā amatpersona iemaksā institūcijas kontā, bet institūcija šos līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžetā.

Saskaņā ar likumu šie noteikumi attiecas uz dāvanām, kuras pasniedz ārvalstu amatpersonas vai delegācijas Latvijas valsts amatpersonām oficiālo vai darba vizīšu laikā Latvijā vai ārvalstīs, ārvalstu amatpersonas Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās strādājošajām valsts amatpersonām, kā arī valsts amatpersonai kā valsts vai pašvaldības institūcijas pārstāvim valsts svētkos, atceres un atzīmējamās dienās pasniegtajām dāvanām.

Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums"