Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB informē Ministru kabinetu un Saeimu par darbības rezultātiem pirmajā pusgadā

18. Augusts, 2009.

Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā paredzēto kārtību KNAB ir sagatavojis un nosūtījis Saeimai un Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par paveikto 2009.gada pirmajā pusgadā.

Šajā periodā KNAB amatpersonas izmeklējušas ne tikai atsevišķus situatīvus korupcijas gadījumus, bet notiek pirmstiesas izmeklēšana kriminālprocesos, kuros iegūtie pierādījumi liecina par valsts amatpersonu ilgstoši veidotām, rūpīgi plānotām un pārdomātām koruptīvu noziedzīgu nodarījumu shēmām. Raksturīgākā joma šādu darbību veikšanai saistīta ar publisko iepirkumu organizēšanu pašvaldību institūcijās.

KNAB Izmeklēšanas nodaļas lietvedībā uz 2009.gada 30.jūniju atradās 42 krimināllietas. Pārskata periodā prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti 14 kriminālprocesi pret 62 personām, uzsākti 14 kriminālprocesi, no citām iestādēm saņemti 3 kriminālprocesu materiāli. Pieņemti 5 lēmumi par kriminālprocesu izbeigšanu un 16 lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.

Aizvadītajā pusgadā notika intensīvs darbs, īstenojot pašvaldību un Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu aģitācijas monitoringu un nodrošinot sabiedrības informēšanu par aģitācijas noteikumiem. KNAB pirmo reizi bija piešķirtas tiesības pārkāpumu konstatēšanas gadījumā apturēt maksas priekšvēlēšanu aģitāciju, tādēļ nācās rūpīgi sekot politisko partiju un „trešo personu” priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmēra ierobežojumu ievērošanai.

Apkopojot raidorganizāciju un preses izdevumu 790 paziņojumus par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu, tika secināts, ka politisko partiju un „trešo personu” noslēgto līgumu kopējais apmērs bija 2 198 609 lati.
Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma normu pārkāpumiem Politisko organizāciju finansēšanas kontroles nodaļa pārskata periodā pieņēmusi 3 lēmumus par administratīvā soda piemērošanu, uzliekot naudas sodus kopumā 350 latu apmērā, bet 6 gadījumos izbeidzot administratīvā pārkāpuma lietu maznozīmīguma dēļ. Tika pieņemts viens lēmums par pretlikumīgi saņemto finanšu līdzekļu atmaksāšanu ziedotājam 300 latu apmērā.
Par valsts amatpersonām noteikto interešu konflikta novēršanas ierobežojumu neievērošanu, 2009.gada pirmajā pusgadā administratīvi sodītas 34 valsts amatpersonas, piemērojot naudas sodu 2 165 latu apmērā, 31 amatpersonai izteikts mutvārdu aizrādījums, savukārt 29 valsts amatpersonām KNAB ir lūdzis atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus par kopējo summu 29 902,41 latiem.

Pārskata periodā KNAB Ziņojumu centrā ir pieņemti 85 apmeklētāji un 688 reizes saņemta informācija pa uzticības tālruni 80002070. KNAB lietvedībā saņemti un reģistrēti 92 juridisko personu iesniegumi un 473 fizisko personu iesniegumi par, iespējams, koruptīvu valsts amatpersonu rīcību. Kopumā 2009.gada pirmajā pusgadā saņemts par 20% jeb 145 iesniegumiem mazāk nekā attiecīgajā periodā 2008.gadā. Aptuveni 21% no saņemtiem iesniegumiem bija anonīmi. Izvērtēšanai atbilstoši KNAB kompetencei tika pieņemti 35% iesniegumu. Visvairāk sūdzību saņemts par iespējamiem pārkāpumiem pašvaldību institūcijās, valsts iestādēs un kapitālsabiedrībās, kā arī priekšvēlēšanu aģitācijā.

Korupcijas izplatību un attīstības tendences būtiski ietekmē gan sociālie apstākļi, gan ekonomiskās norises valstī, gan arī politiskie procesi un normatīvais regulējums, jo korupcija rodas tur , kur valsts amatpersonām ir plaša rīcības brīvība un iespējas nekontrolēti rīkoties, kā arī ir vēlme un iespējas ļaunprātīgi izmantot dienesta stāvokli savtīgos nolūkos. Finanšu resursu samazinājums gan valsts, gan privātajā sektorā ir pastiprinājis konkurenci darba tirgū un arī cīņā par iespēju pārdot preces un pakalpojumus valstij. Konkurences palielināšanās parasti veicina savstarpējo kontroli, mazinot korupcijas riskus, turpretī radikālais atalgojuma samazinājums, it īpaši uzraudzības un kontroles institūcijās, korupcijas risku ievērojami palielina. Tāpēc šobrīd pastāv pamatotas bažas par administratīvās korupcijas līmeņa celšanos un par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu savtīgos nolūkos tādās jomās, kur ir pieejami finanšu resursi, piemēram, iepirkumos.
Ar informatīvo ziņojumu iespējams iepazīties KNAB mājas lapā sadaļā Darbības pārskati, Ziņojumi Saeimai un Ministru kabinetam.