Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB rosina neatlikt problēmas risināšanu saistībā ar partiju finansēšanu no neskaidras izcelsmes ienākumu avotiem

3. Maijs, 2011.

Lai maksimāli mazinātu nelegāli iegūto līdzekļu pretlikumīgu izmantošanu partiju finansēšanā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nosūtījis vēstuli Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, lūdzot apsvērt iespēju rosināt Saeimai izskatīt un pieņemt Ministru kabineta iesniegtos grozījumus Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, kas paredz, ka partijām iemaksātos finanšu līdzekļus, kuru izcelsmi ziedotājs nevar pierādīt, tām jāieskaita valsts budžetā nevis jāatmaksā ziedotājam, kā to patlaban paredz likums.

KNAB vēstulē Saeimai lūdz izskatīt un pieņemt Ministru kabineta iesniegto likumprojektu 1.lasījumā un, ja nepieciešams, sadarbībā ar Saeimas Juridisko biroju precizēt un pilnveidot tā redakciju, lai sasniegtu šīs tiesību normas mērķi.

KNAB vērš deputātu uzmanību, ka šim likumprojektam ir būtiska nozīme ēnu ekonomikas apkarošanā un prettiesiski iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanas novēršanā, kā arī tas nodrošina Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto mērķi – nodrošināt politisko organizāciju (partiju) finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai, un tā sūtīšana Ministru kabinetam pārstrādāšanai tikai pagarinās periodu, kādā esošās problēmas netiks risinātas.

KNAB vērš uzmanību, ka no 2004.gada 12.marta līdz 2008.gada 13.augustam spēkā bija likuma norma, kas jau paredzēja, ka partijām pretlikumīgi iegūtie finanšu līdzekļi ir jāieskaita valsts budžetā, bet manta jānodod valsts īpašumā.

Saskaņā ar spēkā esošo Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2.panta trešajā daļā noteikto, fiziskās personas drīkst veikt dāvinājumus (ziedojumus), iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, kuri gūti tajā pašā kalendārajā gadā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados un kuru veidi noteikti likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. un 9.pantā. Ja persona, kas veikusi ziedojumu vai iemaksājusi iestāšanās un biedra naudu, nevar pierādīt savu ienākumu likumību, partijai pretlikumīgi iegūtie līdzekļi jāatmaksā to maksātājam.

KNAB saistībā ar likumprojektā skarto problēmu 2009.gadā ir pieņēmis septiņus lēmumus par partiju prettiesiski saņemto finanšu līdzekļu atmaksāšanu maksātājam, bet 2010.gadā šādu lēmumu skaits bija jau 17. Tāpat ir aprēķināts, ka 56% gadījumu ziedotājiem nav bijuši nepieciešamie likumīgie ienākumi, lai veiktu iemaksas partijām, tādējādi radot bažas, ka ziedojumi veikti no nelegāli gūtiem ienākumiem. Šīs iemaksāto dāvinājumu (ziedojumu) summas ir bijušas tik lielas, ka, piemēram, vienā gadījumā tās pārsniedza ziedotāja pēdējo trīs gadu ienākumus par 18 192 latiem, vēl vairākos citos gadījumos – par 6 000 latu.

KNAB vērš uzmanību, ka vēl viens nozīmīgs Ministru kabineta akceptētā likumprojekta mērķis ir personai dot tiesības noteiktā termiņā pierādīt finansēšanas līdzekļu izcelsmes likumību un apliecināt, ka tai pēdējo trīs gadu laikā ir bijuši tiesiski gūti ienākumi, un līdz ar to ir tiesības veikt attiecīgo maksājumu. Taču, ja persona nevar pierādīt dāvinājuma (ziedojuma), iestāšanās naudas vai biedra naudas maksājuma legalitāti, šos līdzekļus būtu jāieskaita valsts budžetā, nevis jāatskaita atpakaļ maksātājam.

Jau informēts, ka Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 2011.gada 12.aprīļa sēdē nolēma sniegt priekšlikumu Saeimai nodot Ministru kabinetam pārstrādāšanai likumprojektu „Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā”, kas nosaka, ka fiziskai personai ir pienākums pierādīt, ka tās ienākumi ir pietiekami, lai veiktu ziedojumu vai iemaksātu biedru naudu un iestāšanās naudu, pretējā gadījumā KNAB priekšniekam ir pienākums uzdot partijām pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus atmaksāt valsts budžetā.