Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB neatbalsta priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu atcelšanu

10. Aprīlis, 2007.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) neatbalsta Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu pilnīgu atcelšanu, vienlaikus ierosinot Saeimai izvērtēt nepieciešamību noteikt adekvātu iespējamo priekšvēlēšanu izdevumu summu. Tādējādi tiks nodrošināts minētā likuma mērķis, kas nosaka partiju finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai.

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājam Mārim Krastiņam nosūtītajā vēstulē KNAB atzīst, ka priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi ir nepieciešami, lai ierobežotu partiju atkarību no lielu finanšu līdzekļu piesaistes priekšvēlēšanu kampaņu nodrošināšanai. Tādējādi 2004.gadā likumā ieviestās likuma normas mērķis un jēga ir mazināt partiju atkarību no ziedotājiem un censties nodrošināt lielāku vienlīdzību finanšu nodrošinājuma ziņā partiju starpā priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 10.pantā ietvertās normas nosaka atbildību par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu, kā arī politisko organizāciju (partiju) pienākumus, pārsniedzot noteikto priekšvēlēšanu izdevumu apmēru.

KNAB uzskata, ka šādu ierobežojumu un sankciju atcelšanas iespējamais rezultāts varētu būt partiju priekšvēlēšanu kampaņu nodrošināšanai paredzēto finanšu līdzekļu apjoma pieaugums un nepieciešamība piesaistīt papildu finanšu līdzekļus. Tas savukārt var veicināt partiju atkarību no lielāko ziedotāju interesēm un var radīt atsevišķu ziedotāju ietekmi uz tādu politisko lēmumu pieņemšanu, kas viņu darbībai nodrošinātu izdevīgus nosacījumus, kā arī lielāku nevienlīdzību starp politiskajām organizācijām.

Pirms trīs gadiem ar likumu noteiktie priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi finanšu līdzekļu izlietojumam priekšvēlēšanu kampaņā nodrošina politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām vienlīdzīgas iespējas demokrātiskas partiju sistēmas veidošanā, tādejādi garantējot partijām vienādas iespējas realizēt savas tiesības, proti, likums nosaka un nodrošina visām politiskajām organizācijām vienlīdzīgas iespējas priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai.

Vienlaikus KNAB vērš uzmanību uz to, ka patlaban Saeimā 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta anotācijā noteiktais grozījumu izdarīšanas mērķis neatbilst to saturam. Likumprojekta anotācijā norādīts, ka grozījumu mērķis ir radīt efektīvu un caurskatāmu sistēmu vēlētāju pilnvērtīgai informēšanai par vēlēšanu tēriņiem, lielāku uzmanību veltot normām, kas paredz atklātumu darbībās, kas regulē vēlēšanu procesu valstī. Turpretī piedāvātie Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma grozījumi izslēdz tikai normas, kas attiecas uz priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumiem, tādejādi radot pretrunu ar anotācijā norādīto grozījumu izdarīšanas mērķi.

Tāpēc KNAB ierosina Saeimas atbildīgajai komisijai izvērtēt nepieciešamību samērīgi palielināt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4pantā noteikto priekšvēlēšanu izdevumu apmēra limitu, nosakot adekvātu iespējamo priekšvēlēšanu izdevumu summu.

KNAB neatbalsta arī divu citu jau 1.lasījumā pieņemto grozījumu turpmāko virzību, un proti, likumos "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām" un "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām", jo tie faktiski dublē attiecīgās Latvijas Republikas Satversmes normas, nenosakot skaidru likuma mērķi.

KNAB norāda, ka šajos divos grozījumos paredzētā Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma noteikumu tieša attiecināšana uz "trešajām" personām, kas veic priekšvēlēšanu aģitāciju, nav juridiski korekta, jo Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums regulē tikai un vienīgi politisko organizāciju finansiālo darbību, nevis citu fizisko vai juridisko personu darbību. Tādējādi abos grozījumos piedāvātā norāde uz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu nerisina jautājumus saistībā ar "trešo" personu (personu, kas nav tiešā veidā saistītas ar attiecīgo politisko partiju) veikto priekšvēlēšanu aģitāciju.

Vienlaikus KNAB uzskata, ka patreizējai situācijai atbilstošu, pilnīgu un juridiski korektu regulējumu ir iespējams ieviest, izstrādājot būtiskus grozījumus spēkā esošajos likumos "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām" un "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām" vai arī izstrādājot jaunu likumu, kas regulētu priekšvēlēšanu aģitāciju.