Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB atgādina par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem

20. Augusts, 2014.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) atgādina, ka no 7.jūnija līdz 4.oktobrim ir priekšvēlēšanu aģitācijas periods, kad spēkā ir virkne ierobežojumu un aizliegumu saistībā ar priekšvēlēšanu kampaņu veidošanu un organizēšanu.

Visu ar aģitācijas izplatīšanu saistīto ierobežojumu un aizliegumu galvenais mērķis ir nodrošināt vienādus aģitācijas veikšanas nosacījumus visām partijām un ar tām nesaistītajām personām („trešajām personām”), mazinot finanšu resursu lomu vēlēšanu kampaņās, kā arī ierobežot publisko resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā,  aizliedzot valsts un pašvaldību institūciju un to kapitālsabiedrību īpašuma un mantas izmantošanu politisko partiju vai to deputātu kandidātu reklamēšanai,  tādējādi nodrošinot vienlīdzīgas iespējas politiskajām partijām sniegt  sabiedrībai  vispusīgu informāciju par deputātu kandidātiem un partiju programmām pirms vēlēšanām.

Valsts un atvasinātu publisku personu institūcijām un kapitālsabiedrībām, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder kapitāla daļas (akcijas), kā arī kapitālsabiedrībām, kurās vienas vai vairāku valsts vai atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrībām piederošās daļas (akcijas) atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, ir noteikti šādi ierobežojumi:
•    aizliegts veikt priekšvēlēšanu aģitāciju;
•    aizliegts ēku telpās, kā arī šādu ēku koplietošanas telpās izvietot un izplatīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;
•    aizliegts radīt priekšrocības vai ierobežojumus kādam aģitācijas veicējam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanā publiskās vietās;
•    ja piešķir aģitācijas veicējam tiesības izvietot aģitācijas materiālus vietās, kur tos saskaņā ar šo likumu vai citiem likumiem nav aizliegts izvietot, tad šai institūcijai ir pienākums dot iespēju iegūt šādas tiesības ar tādiem pašiem noteikumiem arī citiem aģitācijas veicējiem, kuri to vēlas;
•    ja ir piešķīrusi telpas vai citu savu īpašumu vai tās valdījumā nodotu mantu priekšvēlēšanu aģitācijai kādam aģitācijas veicējam, tad šai institūcijai ir pienākums dot iespēju izmantot šo īpašumu vai mantu ar tādiem pašiem noteikumiem arī citiem aģitācijas veicējiem, kuri to vēlas;
•    var piešķirt aģitācijas veicējam telpas, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz šo telpu uzturēšanas faktiskos izdevumus;
•     ir aizliegta iepriekš minēto valsts un atvasinātu publisku personu institūciju un kapitālsabiedrību  reklamēšana par samaksu 30 dienu periodā pirms vēlēšanām, ja attiecīgā reklāma ir saturiski saistīta ar deputāta kandidāta, politiskās partijas, politisko partiju apvienības, kā arī politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pārvaldes institūciju izvirzīto kandidātu Ministru prezidenta vai ministra amatam vai ar politisko partiju vai politisko partiju apvienību saistītas personas atspoguļojumu vai šāda kandidāta vai personas darbības atspoguļojumu;
•    minēto publiskas personas institūciju preses izdevumos aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, kā arī aizliegts vēlēšanu dienā, kā arī 30 dienas pirms vēlēšanu dienas ievietot intervijas ar deputātu kandidātiem vai politiskās partijas, politisko partiju apvienības pārvaldes institūciju izvirzītajiem kandidātiem Ministru prezidenta vai ministra amatam, kā arī ievietot tādus rakstus, kuros norādīts, ka tajos pieminētā persona ir deputāta kandidāts vai politiskās partijas, politisko partiju apvienības pārvaldes institūciju izvirzītais Ministru prezidenta vai ministra amata kandidāts.

KNAB atgādina, ka  valsts amatpersonām, kuras vienlaikus ir arī deputātu kandidāti,  ir pienākums nodalīt savu profesionālo darbību no politiskās darbības un ievērot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valsts amatpersonām noteiktos ierobežojumus un aizliegumus.