Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB ir pabeidzis pārbaudi par Krustpils novada domes deputātu rīcību

5. Marts, 2014.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) savas kompetences ietvaros ir izvērtējis informāciju par Krustpils novada domes  rīcību, iznomājot pašvaldības nedzīvojamās telpas.

KNAB konstatējis, ka Krustpils novada domes 2012.gada 19.decembrī pieņemtais lēmums „Par nekustamā īpašuma nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas samazināšanu”, piemērojot 90% atlaidi uz 3 gadiem, nav atbilstošs likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta otrās daļas prasībām, jo 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” neparedz pašvaldībai tiesības noteikt nomas maksas atvieglojumus. Krustpils novada domes deputāti, 2012.gada 19.decembrī piedaloties lēmuma pieņemšanā un balsojot par lēmuma „Par nekustamā īpašuma nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas samazināšanu”, saskaņā ar kuru pagarināts nomas līgums ar zemnieku saimniecību „Avotiņi”, nav ievērojuši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktos ierobežojumus rīkoties ar pašvaldības mantu.

Par minēto pārkāpumu administratīvā atbildība paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK) 166.30 pantā.

Par izdarīto pārkāpumu KNAB ir administratīvi sodījis 11 Krustpils novada domes deputātus, kuri Krustpils novada domes 2012.gada 19.decembra sēdē balsoja „par” lēmuma „Par nekustamā īpašuma nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas samazināšanu” pieņemšanu.

Saskaņā ar APK 279.panta pirmo un trešo daļu, kā arī 281.pantu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā 10 darba dienu laikā no pilna lēmuma paziņošanas dienas var apstrīdēt KNAB priekšniekam. Sūdzība iesniedzama KNAB.