Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Ārvalstu vēstnieki izrāda aktīvu interesi par korupcijas novēršanas aktualitātēm Latvijā

23. Janvāris, 2007.

Šodien, 23.janvārī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rīkoja Ārvalstu padomnieku grupas (Foreign Advisory Panel) sanāksmi, lai ārvalstu vēstniecību un starptautisko organizāciju pārstāvjus informētu par KNAB sasniegumiem korupcijas novēršanā un apkarošanā 2006.gadā, kā arī iepazīstinātu ar turpmākā darba prioritātēm.

Sanāksmē piedalījās ap 30 dalībnieku - vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu, Amerikas Savienoto Valstu, Moldovas un Turcijas vēstnieki, Austrijas, Baltkrievijas, Francijas, Izraēlas, Krievijas Federācijas, Ķīnas Tautas Republikas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Polijas vēstniecību pārstāvji, kā arī pārstāvji no Polijas Centrālā Pretkorupcijas biroja.

Sanāksmes laikā KNAB priekšnieks Aleksejs Loskutovs un priekšnieka vietniece Juta Strīķe ārvalstu pārstāvjus informēja par atklātajiem koruptīvajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī KNAB likumdošanas iniciatīvām.

Ārvalstu pārstāvji atzinīgi novērtēja KNAB panākumus gan korupcijas novēršanā, gan apkarošanā, kā arī pauda gandarījumu par pieaugošo sabiedrības uzticību un atbalstu KNAB. Tika izrādīta interese par KNAB uzsākto krimināllietu tālāku virzību tiesās. Vēstnieki norādīja, ka KNAB izmeklēto krimināllietu vidū vērojama tendence samazināties individuālu un viegli atklājamu kukuļošanas gadījumu skaitam, savukārt pieaug tādu lietu īpatsvars, kas atklāj sistēmiskus korupcijas gadījumus. Sanāksmes dalībnieki arī interesējās par tādiem jautājumiem kā KNAB sadarbība ar politiķiem un politiskajām partijām un KNAB institucionālās neatkarības jautājumu, kā arī par fizisko personu ienākumu deklarēšanas tiesiskā regulējuma jautājuma tālāko virzību. Interese tika pausta arī par pārrobežu noziedzību un KNAB starptautisko sadarbību, tajā skaitā sadarbību ar partnerdienestiem citās valstīs un kopīgām darbībām, lai atklātu koruptīvus noziedzīgus nodarījumus.

Ārvalstu padomnieku grupa tika izveidota drīz pēc KNAB darbības uzsākšanas, tajā aicināti piedalīties vēstniecību, pārstāvniecību un starptautisko organizāciju pārstāvji Latvijā. Ārvalstu padomnieku grupas sanāksmes notiek aptuveni divas reizes gadā. Sanāksmēs KNAB informē ārvalstu vēstniecības un starptautisko organizāciju pārstāvniecības par savu darbību un uzrunā ārvalstu pārstāvjus par iespējamo palīdzību un sadarbību korupcijas novēršanā un apkarošanā.

Periodic Update. Main Results in 2006 >>>