Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Notiek Latvijas atbilstības Eiropas Padomes pretkorupcijas prasībām novērtējums

21. Janvāris, 2008.

No 21. līdz 25.janvārim Latvijā uzturēsies Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO – Groupe d’Etats contre la corruption) ekspertu delegācija, kuras mērķis ir noskaidrot, vai valstis ir izpildījušas Eiropas Padomes prasības koruptīvo likumpārkāpumu kriminalizēšanā un politisko partiju un vēlēšanu kampaņu finansēšanas kontrolē.

Ekspertu uzdevums ir novērtēt Latvijas situāciju un sagatavot trešā novērtēšanas posma ziņojumu, sniedzot rekomendācijas trūkumu novēršanai.

Šogad Latviju vērtē seši eksperti no Čehijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Maltas, Slovēnijas, kā arī no GRECO sekretariāta Strasbūrā.

Galvenie aplūkotie jautājumi kriminalizācijas jomā ir saistīti ar saukšanu pie atbildības par kukuļņemšanu, došanu, kukuļa piesavināšanos, par kukuļa pieprasīšanu, par to, kādi materiāli vai cita veida labumi tiek uzskatīti par kukuli, vai personas ir saucamas pie atbildības par korupciju privātajā sektorā. Tiks analizētas paredzētās sankcijas, īpašu uzmanību pievēršot arī mantas konfiskācijas piemērošanai.

Politisko partiju un vēlēšanu kampaņu finansēšanas kontrolē eksperti novērtēs partiju finansēšanas atklātību, finansējuma avotus, priekšvēlēšanu kampaņu izdevumu kontroli, „trešo personu” darbības regulējumu, informācijas pieejamību par ziedotājiem politiskajām partijām un piemērotajām sankcijām par šo noteikumu pārkāpumiem.

Vizītes ietvaros eksperti apmeklēs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Tieslietu ministriju, Augstāko tiesu, Ģenerālprokuratūru, Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī tiksies ar Centrālās vēlēšanu komisijas, Nacionālās radio un televīzijas padomes, Uzņēmumu reģistra un Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāvjiem. Ekspertiem ir plānotas tikšanās arī ar politisko partiju, sabiedrisko organizāciju un mediju pārstāvjiem, kā arī augstskolu mācību spēkiem un zinātniekiem.

GRECO darbības mērķis ir uzlabot tās dalībvalstu spēju apkarot korupciju un dinamiska savstarpējā novērtējuma procesa un dalībvalstu spiediena ceļā kontrolēt pieņemto saistību izpildi. Novērtējuma ziņojumu neatņemama sastāvdaļa ir rekomendācijas, par kuru ievērošanu dalībvalstij ir jāatskaitās GRECO plenārsēdē.

GRECO eksperti mūsu valsti apmeklēja 2001. un 2004.gadā, attiecīgi sagatavojot pirmā un otrā novērtējuma ziņojumu par Latvijas situāciju korupcijas novēršanā un apkarošanā.