Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Sabiedrība tiks informēta par visiem valsts amatpersonu izdarītajiem pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā

17. Jūlijs, 2012.

2012.gada 18.jūlijā stāsies spēkā grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kas nodrošinās sabiedrībai informāciju par valsts amatpersonu darbībā konstatētajiem šā likuma pārkāpumiem.

Saskaņā ar minētajiem grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) un Valsts ieņēmumu dienestam (VID) atbilstoši savai kompetencei ir pienākums ievietot informāciju mājaslapā internetā par visām valsts amatpersonām, kas izdarījušas pārkāpumus korupcijas novēršanas jomā, tādējādi nodrošinot to darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā. Šādas informācijas publiska pieejamība ļaus sabiedrībai novērtēt konkrētu amatpersonu rīcību un veicinās sabiedrības uzticēšanos valsts un pašvaldību institūcijām.

Patlaban likums paredz valsts amatpersonu iesniegto deklarāciju publisku pieejamību, taču kompetentajām institūcijām nebija tiesības informēt sabiedrību par konkrētu valsts amatpersonu izdarītajiem pārkāpumiem.

KNAB prakse liecina, ka līdz šim sabiedrībai netika sniegta informācija par visām amatpersonām, kuru darbībā ir konstatēti likuma pārkāpumi – iedzīvotāji no plašsaziņas līdzekļiem uzzina tikai par atsevišķām sodītajām valsts amatpersonām, turklāt nereti tā nav precīza un objektīva, līdz ar to nav nodrošināta vienlīdzība sabiedrības informēšanā.

Saskaņā ar minētajiem grozījumiem no š.g. 18.jūlija KNAB būs pienākums savā mājaslapā internetā ievietot informāciju par sodītajām valsts amatpersonām, norādot tās vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu, pārkāpuma būtību un izdarīšanas laiku, kā arī pieņemto lēmumu un tā izpildi. Minētā informācija tiks publicēta pēc tam, kad spēkā būs stājies un likumā noteiktajā termiņā nebūs apstrīdēts vai pārsūdzēts KNAB lēmums vai spēkā būs stājies attiecīgs tiesas nolēmums.

Šī informācija KNAB un VID mājaslapās internetā būs pieejama ne ilgāk kā gadu no dienas, kad attiecīgais lēmums izpildīts.

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"