Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Ārvalstu eksperts uzsver iestāžu vadītāju lomu korupcijas novēršanā

19. Septembris, 2006.

Vakar, 18.septembrī Pasaules Bankas projekta "Korupcijas apkarošanā iesaistīto institūciju stiprināšana" ietvaros Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rīkoja publisku diskusiju "Iekšējie pretkorupcijas pasākumi publiskajā sektorā: citu valstu pieredze un Latvijas situācija", kurā institūciju pārstāvji tika iepazīstināti ar eksperta Džeimsa Bonela (James R. Bonnell) rekomendācijām iekšējo pretkorupcijas pasākumu pilnveidošanai valsts un pašvaldību institūcijās Latvijā.

Diskusijas laikā, kurā piedalījās KNAB, Valsts kancelejas, Valsts kontroles, Finanšu ministrijas, VID Galvenās muitas pārvaldes un citu institūciju pārstāvji, īpaši tika uzsvērta katras iestādes vadītāja loma un atbildība korupcijas novēršanas pasākumu īstenošanā.

Eksperts atzinīgi vērtēja padarīto iekšējā audita sistēmas izveidē un darbības kvalitātes nodrošināšanā, tomēr novērtēja kā nepieņemamu līdzšinējo valsts institūciju vadītāju praksi iekšējos pretkorupcijas pasākumu plānus uzdot izstrādāt iekšējā audita speciālistiem. Dž.Bonels: "Veidojas apburtais loks, kad auditori uzrauga sistēmu, ko paši ir izstrādājuši. Auditori var sniegt savu atbalstu un palīdzību, bet viņi nedrīkst būt iesaistīti risku novērtēšanā un pretkorupcijas plānu izstrādāšanā". Eksperts norādīja arī uz to, ka likumā noteiktā prasība veikt iekšējo auditu netiek attiecināta uz pašvaldībām, tādējādi būtiski palielinot korupcijas risku.

Kā nozīmīgu trūkumu eksperts minēja arī pretkorupcijas pasākumu plānu, ētikas un uzvedības kodeksu neesamību daudzās pašvaldībās. Dž.Bonels: "Ir jāatrod veids, kā pašvaldības daudz vairāk iesaistīt korupcijas novēršanas pasākumu īstenošanā".

Arī nesen Socioloģisko pētījumu institūta veiktās valsts amatpersonu aptaujas rezultāti atklāja institūciju vadītāju vājo lomu korupcijas novēršanā. Tikai piektā daļa respondentu atzina, ka viņu iestādē ir izstrādāts pretkorupcijas pasākumu plāns (tā izstrādāšanu paredz Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programma 2004.-2008.gadam). Pārējās atbildes liecina, ka šāda plāna nav (43%) vai amatpersonas par tādu nav informētas (37%).

Džeims Bonels pārstāv "International Business & Technical Consultants" konsultāciju uzņēmumu. Eksperts ir pieredzējis auditors ar gandrīz 20 gadu pieredzi ASV Valsts kontrolē, vadot un veicot finanšu un darbības auditus. Vadījis ekspertu grupu Pasaules Bankas projekta ietvaros Maķedonijā par valsts kontroles institūcijas izveides iespējām.