Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Valsts un pašvaldības mantas iznomāšanu turpmāk regulēs speciāls likums

21. Jūlijs, 2005.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs iesniedzis izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2005.gada 21.jūlijā Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likumprojektu, kura mērķis ieviest skaidru regulējumu valsts un pašvaldības mantas iznomāšanā, nodrošinot to atbilstoši sabiedrības interesēm un novēršot koruptīvu darbību iespējamību.

Likumprojekts paredz noteikt valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību: nomas tiesību piešķiršanas metodes, lēmumu par mantas iznomāšanu pieņemšanas kārtību, informācijas par iznomājamo mantu un iespējām to iznomāt publiskošanu, valsts vai pašvaldības mantas nomas tiesību piešķiršanu izsolē vai piedāvājumu konkursā galvenos noteikumus, noteikt atbildīgos par iznomāšanu un ierobežojumus iznomāšanas komisiju amatpersonām.

Analizējot pašreizējo situāciju, darba grupa KNAB priekšnieka vietnieka Alvja Vilka vadībā secinājusi, ka spēkā esošais normatīvo aktu regulējums nav pietiekams - netiek skaidri noteikta mantas iznomāšanas kārtība, atklātības princips un pretendentu izraudzīšanas kritēriji, tādējādi nenodrošinot vienveidīgu praksi valsts un pašvaldības mantas iznomāšanā, atklātību un vienlīdzību starp potenciālajiem mantas iznomāšanas pretendentiem.

Veicot pārbaudes un analizējot normatīvos aktus, KNAB konstatējis gadījumus, kad nepietiekoša tiesiskā regulējuma rezultātā valsts iestāžu un pašvaldību pieņemtie lēmumi par īpašuma iznomāšanu ne vienmēr atbilst sabiedrības interesēm, bet var tikt pieņemti, ievērojot tikai kāda atsevišķa pretendenta intereses.

Pēdējā gada laikā KNAB veicis pasākumus, lai identificētu galvenās korupcijas riska jomas un iespējamos koruptīvo darbību mehānismus valsts un pašvaldību mantas iznomāšanā: analizēti spēkā esošie normatīvie akti, kā arī valsts iestāžu un pašvaldību lēmumi, rīkota publiska diskusija par tiesiskā regulējuma nepilnībām valsts un pašvaldības mantas iznomāšanā un izveidota starpinstitūciju darba grupa KNAB vadībā, lai izstrādātu tiesiskā regulējuma pilnveidošanai nepieciešamos tiesību aktu projektus.

Likumprojekta izstrādē piedalījušies pārstāvji no Ekonomikas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Rīgas domes un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī Latvijas Pašvaldības savienības.

Ar Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likumprojektu var iepazīties KNAB mājas lapā projektu sadaļā.