Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB informē par atklātajiem partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem 2008.gadā

23. Aprīlis, 2010.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis partiju iesniegto 2008.gada pārskatu un saņemto ziedojumu likumības pārbaudes un informē par atklātajiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai.

Pārbaužu rezultātā KNAB nav konstatējis būtiskus pārkāpumus partiju finansēšanā 2008.gadā. Lielākā daļa pieļauto pārkāpumu ir saistīti ar 2008.gadā ieviestajiem jaunajiem partiju finansēšanas ierobežojumiem.

No 45 reģistrētajām partijām gada pārskatus par 2008.gadu saskaņā ar likuma prasībām iesniedza 43. Ar gada pārskatu aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu saistīti pārkāpumi konstatēti astoņām partijām, trīs no tām ir sauktas pie administratīvās atbildības, pārējos gadījumos ir izteikti mutvārdu aizrādījumi vai iestājies noilgums. Vienai partijai uzdots atmaksāt pretrunā ar likuma prasībām iemaksātās biedru naudas daļu Ls 18 191,71 apmērā. Tiesā iesniegts viens pieteikums par partijas darbības apturēšanu, jo tā nav iesniegusi gada pārskatu. Vienam ziedotājam izteikts mutisks aizrādījums.

Būtiskākās izmaiņas tiesiskajā regulējumā

Saskaņā ar 2008.gada 17.jūlijā pieņemtajiem grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā tika grozīts kopējais maksimāli pieļaujamais finanšu līdzekļu apmērs (no 10 000 latiem līdz 100 minimālajām mēnešalgām), kuru persona drīkst ziedot vai iemaksāt vienai partijai kalendārā gada laikā. Vienlaikus tika ieviests arī jauns partiju finansēšanas ierobežojums: kopējās finanšu līdzekļu iemaksas skaidrā naudā no vienas personas kalendārā gada laikā gan attiecībā uz ziedojumiem, gan attiecībā uz partijas biedru iestāšanās naudu un biedru naudu nedrīkst pārsniegt vienas minimālās mēnešalgas apmēru (160 latu – 2008.gadā).

Tāpat tika vienkāršota partiju finansiālās darbības atspoguļošanas kārtība – par 2008.gadu partijām pirmo reizi vairs nebija jāiesniedz ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, bet tikai gada pārskati, kuri ir publiski pieejami KNAB mājas lapā sadaļā "Partiju finanses". Pienākums reizi gadā iesniegt zvērināta revidenta atzinumu tika saglabāts tikai tām partijām, kurām līdzekļu apgrozījums kalendārajā gadā ir lielāks par 10 minimālajām mēnešalgām (1 600 latu – 2008.gadā).

Pārbaužu rezultātā konstatētās neatbilstības likuma prasībām

Pārbaužu ietvaros KNAB konstatējis, ka piecas partijas nav ievērojušas partiju finansēšanas ierobežojumus, pārsniedzot likumā noteikto kopējo finanšu līdzekļu iemaksu apmēru skaidrā naudā no vienas personas kalendārā gada laikā:

  • Latvijas Sociālistiskā partija – no desmit personām skaidrā naudā pieņemti biedru naudas maksājumi, kuru kopējais apmērs kalendārā gada laikā no vienas personas pārsniedz likumā noteiktos ierobežojumus (Ls 160) – par kopējo pārsniegto summu Ls 2 589,53. Administratīvais pārkāpums atzīts par maznozīmīgu un partijai izteikts mutvārdu aizrādījums;
  • Pilsoniskā savienība – no divām personām skaidrā naudā pieņemti biedru naudas maksājumi, kuru kopējais apmērs kalendārā gada laikā no vienas personas pārsniedz likumā noteiktos ierobežojumus (Ls 160) – par kopējo pārsniegto summu Ls 178. Administratīvais pārkāpums atzīts par maznozīmīgu un partijai izteikts mutvārdu aizrādījums;
  • Rīcības partija (Eiroskeptiķi) – no vienas personas skaidrā naudā pieņemti biedru naudas maksājumi, kuru kopējais apmērs kalendārā gada laikā pārsniedz likumā noteiktos ierobežojumus (Ls 160) – par kopējo pārsniegto summu Ls 1 040. Administratīvais pārkāpums atzīts par maznozīmīgu un partijai izteikts mutvārdu aizrādījums;
  • Jaunie Demokrāti (demokrāti.lv) – no divām personām skaidrā naudā pieņemti ziedojumi, kuru summa pārsniedz likumā noteiktos ierobežojumus (Ls 100) – par kopējo pārsniegto summu Ls 50. Lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā nav uzsākta, jo iestājies noilgums;
  • Tautas partija – no septiņām personām skaidrā naudā pieņemti biedru naudas maksājumi un ziedojumi, kuru kopējais apmērs kalendārā gada laikā no vienas personas pārsniedz likumā noteiktos ierobežojumus (Ls 160) – par kopējo pārsniegto summu 2 265. Lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā nav uzsākta, jo iestājies noilgums.

Partija “Mūsu Latvijai” ir saukta pie administratīvās atbildības pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.6 panta pirmās daļas par grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu un tai uzlikts naudas sods Ls 50 apmērā.

Deviņām partijām (A8 partija, Centriskā partija Latvijas Zemnieku partija, Latvijas Jaunatnes partija, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, „Mūsu zeme”, Pilsoniskā savienība, Rīgas apriņķa novadu apvienība, Tautas partija un „Visu Latvijai!”) konstatēti pārkāpumi saistībā ar ziedotāju sarakstu iesniegšanas kārtības neievērošanu 2008.gadā. Astoņām partijām ir izteikti mutvārdu aizrādījumi, bet vienā gadījumā ir iestājies noilgums.

Vienā gadījumā par partiju finansēšanas ierobežojumu neievērošanu fiziskajai personai izteikts mutvārdu aizrādījums – tā veikusi ziedojumu Ls 500 ar trešās personas starpniecību bez notariāli apliecinātas pilnvaras.

Gada pārskatu un ziņojumu iesniegšanas kontrole

Nodrošinot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktās gada pārskatu iesniegšanas kārtības kontroli, par to savlaicīgu neiesniegšanu pie administratīvās atbildības pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.6 panta pirmās daļas saukta Latvijas Jaunatnes partija un Latviešu Zemnieku savienība, uzliekot katrai naudas sodu Ls 150 un uzdodot iesniegt gada pārskatus.

Viena partija ir samaksājusi naudas sodu un novērsusi pārkāpumu, iesniedzot gada pārskatu. Otra partija nav samaksājusi sodu un nav arī novērsusi pārkāpumu. Tāpēc lēmums par tai uzlikto naudas sodu nodots piespiedu izpildei, turklāt atbilstoši likumā noteiktajam pienākumam KNAB iesniedzis tiesā prasību par partijas darbības apturēšanu.

Lēmumi par atmaksājamajiem finanšu līdzekļiem

Ņemot vērā gada pārskatu pārbaužu rezultātus, KNAB uzdevis Apvienībai “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK atmaksāt pretrunā ar likuma prasībām partijas biedra iemaksāto biedru naudas daļu Ls 18 191,71 apmērā, jo persona nav ievērojusi likumā noteikto ierobežojumu, ka biedru naudas drīkst maksāt tikai no saviem ienākumiem, kuri gūti pēdējos trīs gados.

Informācija par iepriekšējo pārbaužu rezultātiem, partiju saņemtajiem ziedojumiem un iesniegtajiem gada pārskatiem un deklarācijām ir pieejama KNAB mājas lapā – www.knab.gov.lv.