Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB sagatavojis 2005.gada darbības publisko pārskatu

30. Jūnijs, 2006.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk - KNAB) ir sagatavojis un plašākas sabiedrības vērtējumam nodevis publisko pārskatu par darbību 2005. gadā.

Kā pārskata ievadā atzīmē KNAB priekšnieks Aleksejs Loskutovs "Kopš Biroja darbības uzsākšanas ir ievērojami paaugstinājies risks tikt sauktam pie atbildības par koruptīvu noziedzīgu nodarījumu veikšanu vai darbībām interešu konflikta situācijā. Līdz ar to korupcijas apkarošanā sasniegtie rezultāti ir kļuvuši arī par efektīvu korupcijas profilakses līdzekli.

Turpinot darbu, redzam, ka pārkāpumiem ir tendence atkārtoties un vienas amatpersonas nomaiņa ar citu nepalīdz, tādēļ arvien vairāk pūļu ir jāvelta valsts pārvaldes un pašvaldību darba vides sistēmiskai pilnveidošanai, radot apstākļus, kas līdz minimumam samazina valsts amatpersonu patvaļu."

Biroja darba apjoms 2005. gadā ir ievērojami palielinājies. Izmeklētāju un pārbaužu veicēju panākumi, sekmīgi atklājot arvien vairāk korupcijas vai interešu konflikta gadījumu, no vienas puses veicina iedzīvotāju uzticību Biroja darbībai, no otras puses - sabiedrībā nostiprinās pārliecība, ka vairs nav iespējama likuma pārkāpēju nesodāmība.

2005.gadā Birojs par ārējiem tiesību aktu projektiem sniedzis 202 atzinumus. Saeimas komisijām Birojs ir sniedzis savus priekšlikumus par 15 likumprojektiem.

Biroja lietvedībā saņemti un reģistrēti 8642 dokumenti, no tiem 257 juridisku personu iesniegumi, 864 fizisku personu iesniegumi un 198 anonīmi iesniegumi par iespējamām koruptīvām darbībām valsts amatpersonu darbībā vai ar lūgumu sniegt normatīvo aktu skaidrojumu, bet 44 gadījumos Birojs pārbaudi uzsācis, balstoties uz plašsaziņas līdzekļos publicētām ziņām.

No Birojā izskatītajiem iesniegumiem visvairāk iesniegumos minētas norādes uz iespējamu korupciju valsts iestādēs (430 iesniegumi), gandrīz tikpat iesniegumos (401) norādīts uz pārkāpumiem pašvaldību amatpersonu darbībā, savukārt, par iespējamām nelikumībām privātajā sektorā ziņas saņemtas tikai 114 gadījumos, bet tiesību normu skaidrojums Birojam lūgts 35 reizes, pārējie 383 iesniegumi bijuši par cita veida pārkāpumiem.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2005.gadā pieaug administratīvi sodīto valsts amatpersonu skaits (2004.gadā - 74, 2003.gadā - 18). No 2005.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim par likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu neievērošanu pie administratīvās atbildības sauktas un ar naudas sodu sodītas 109 valsts amatpersonas, kopējais naudas sodu apjoms - 7705 LVL, no tām 28 valsts amatpersonas ir pārsūdzējušas Biroja pieņemto lēmumu.

4 gadījumos saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 275. panta pirmās daļas 2. punktu tika pieņemts lēmums izbeigt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietā. Savukārt, 11 amatpersonām saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 21. pantu izteikts mutvārdu aizrādījums.

Pārskata periodā Birojs ierosinājis 34 krimināllietas, no citām izziņas/izmeklēšanas iestādēm saņemtas 8 krimināllietas. Pēc 2005.gada 1.oktobra reģistrēti 8 iesniegumi Kriminālprocesa likuma noteiktā kārtībā, uzsākti 25 kriminālprocesi. Turpinās arī darbs pie iepriekšējos gados ierosinātajām krimināllietām.

Kriminālvajāšanas uzsākšanai Kriminālprocesa kodeksa noteiktā kārtībā nosūtītas 24 krimināllietas kopumā pret 45 personām, Kriminālprocesa likuma noteiktā kārtībā kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītas 3 krimināllietas pret 5 personām. Tas nozīmē, ka 2005.gadā KNAB lūdzis uzsākt kriminālvajāšanu kopumā pret 50 personām, kas ir par 21 personu vairāk nekā 2004.gadā.

Kopš Biroja darbības uzsākšanas 2003.gadā, ievērojami uzlabojusies politisko organizāciju finanšu kontrole un arī politiskās partijas vairāk rūpējas par savas darbības likumīgumu. Lai arī salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem pārkāpumu ir mazāk, tomēr vēl joprojām tie tiek atklāti. Tā 2005.gadā kopumā tika pieņemti 57 lēmumi administratīvi sodīt politiskās organizācijas (partijas), uzliekot naudas sodu 21 050,39 LVL apmērā. 2005.gadā politiskās organizācijas kopumā atmaksājušas pretlikumīgi saņemto finansējumu 113 244,66 LVL apmērā, no kura daļa tika saņemta vēl iepriekšējos gados.

Pilns pārskata teksts pieejams KNAB mājas lapā internetā - www.knab.gov.lv, sadaļā "Publikācijas".

Sabiedrisko attiecību un

izglītošanas nodaļa

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja publiskais pārskats par 2005.gadu (PDF, 806KB).