Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB sagatavojis ziņojumu par darbības rezultātiem 2011.gada pirmajā pusgadā

3. Augusts, 2011.

Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteikto KNAB ir sagatavojis un nosūtījis Saeimai un Ministru kabinetam ziņojumu par darbības rezultātiem 2011.gada pirmajā pusgadā.

Vērtējot KNAB darbības rezultātus kopsakarā ar kopējo valsts ekonomisko stāvokli un iedzīvotāju ienākumu līmeni, KNAB secinājis, ka saglabājas augsti korupcijas riski gan administratīvajā, gan politiskajā līmenī. Korupcijas risku paaugstina arī ierobežotā finanšu līdzekļu pieejamība, jo konkurencē par publiskajiem resursiem tiek pielietoti jebkuri, t.sk. prettiesiski līdzekļi – kukuļošana, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana un citas pretlikumīgas darbības.

Vairāku kriminālprocesu un administratīvo pārbaužu ietvaros, tāpat kā iepriekšējos periodos, KNAB ir konstatējis priekšrocību nodrošināšanu atsevišķiem uzņēmējiem vai ekonomiskām grupām publisko iepirkumu pasūtījumu iegūšanā un citus pārkāpumus, kas norāda uz dienesta stāvokļa izmantošanu pretēji valsts interesēm. Vēl skaidrāk iezīmējas nepilnības pašvaldību pārvaldē, kur aizvien vairāk saplūst izpildvara ar lēmējvaru.

Veicot korupcijas risku analīzi, KNAB ir sagatavojis pārskatus un priekšlikumus par pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku rīcību ar mantu, ka arī par būvniecības procesu uzraudzību būvatļauju izsniegšanas posmā Latvijas pašvaldībās. KNAB veicis korupcijas risku analīzi būvatļauju izsniegšanas kārtībā, ņemot vērā, ka 2009.gadā pieņemtie Būvniecības likuma grozījumi būtiski ietekmējuši būvniecības kontroles un uzraudzības mehānismu pašvaldībās. Analīzes rezultātā KNAB secinājis, ka minētie grozījumi mazinājuši ārējās kontroles iespējas un būvniecības uzraudzības efektivitāti īpaši gadījumos, kad pašvaldība pati ir būvniecības pasūtītājs. Pārskatā identificēti vairāki riski būvatļaujas izsniegšanas procesā un sniegti 32 priekšlikumi to mazināšanai.

Par pieļautajiem pārkāpumiem 2011.gada pirmajā pusgadā KNAB ir administratīvi sodījis 47 valsts amatpersonas, t.sk. Saeimas deputātus, pašvaldību deputātus, pašvaldību iestāžu vadītājus, ministrijas valsts sekretāru, piemērojot tām naudas sodu kopumā 3 935 latu apmērā. 6 valsts amatpersonām KNAB lūdzis atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus 75 080 latu apmērā, no tām – 4 Rīgas Brīvostas valdes locekļiem katram 18 000 latus.

2011.gada sešos mēnešos prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai KNAB nosūtījis 10 kriminālprocesus pret 24 personām. Pirmajā pusgadā uzsākti 12 kriminālprocesi. Izmeklēšanas nodaļas izmeklētāju lietvedībā uz 2011.gada 3.janvāri atradās 48, bet uz 2011.gada 30.jūniju – 44 krimināllietas. 2011.gada pirmajā pusgadā KNAB sagatavojis un nosūtījis vairāk kā 20 krimināltiesiskās palīdzības lūgumus 12 ārvalstīm, savukārt izpildījis trīs ārvalstu krimināltiesiskās palīdzības lūgumus.

Prokuratūras iestādes šī gada pirmajos sešos mēnešos nodevušas tiesai 7 KNAB izmeklētās krimināllietas kopumā pret 25 apsūdzētajām personām, savukārt pirmajā instancē izskatītas 4 krimināllietas (pret 10 personām), kurās KNAB veicis pirmstiesas izmeklēšanu. Kopumā KNAB darbības laikā stājušies spēkā tiesas spriedumi 98 izmeklētajās krimināllietās pret 169 personām.

Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma normu pārkāpumiem 2011.gada pirmajā pusgadā ir pieņemti 28 lēmumi par administratīvā soda piemērošanu politiskajām partijām, uzliekot naudas sodus kopumā 6 665 latu apmērā. Par likumā noteiktās kārtības neievērošanu saistībā ar informāciju par plānoto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu un par priekšvēlēšanu aģitācijas izcenojumu nesniegšanu 2011.gadā ir pieņemti 3 lēmumi par administratīvā soda piemērošanu plašsaziņas līdzekļiem. 2011.gada pirmajos sešos mēnešos ir pieņemti 12 lēmumi par pretlikumīgi saņemto finanšu līdzekļu atmaksāšanu valsts budžetā vai ziedotājam.

Ar informatīvo ziņojumu par KNAB darbības rezultātiem var iepazīties KNAB mājaslapā sadaļā „Ziņojumi Saeimai un Ministru kabinetam”.