Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB informē par partiju finansēšanas noteikumu ievērošanu 2009.gadā

19. Aprīlis, 2011.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis politisko organizāciju (partiju) iesniegto 2009.gada pārskatu un saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudes un informē par to rezultātiem, atklātajiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai.

Saistībā ar partiju iesniegtajiem 2009.gada pārskatiem KNAB nav konstatējis būtiskus pārkāpumus partiju finansēšanā. Lielākā daļa partiju gada pārskatus ir aizpildījušas un iesniegušas atbilstoši likuma prasībām. Visi KNAB lēmumi par partiju saukšanu pie administratīvās atbildības un pretlikumīgi saņemto finanšu līdzekļu atmaksu ir stājušies likumīgā spēkā. Četros gadījumos partijas nav samaksājušas KNAB uzliktos naudas sodus, tāpēc tie ir nodoti tiesu izpildītājiem piespiedu izpildei.

KNAB pieņēmis 20 lēmumus saistībā ar finanšu līdzekļu atmaksu, uzdodot 14 partijām vai to apvienībām atmaksāt pretrunā ar likuma prasībām saņemtos ziedojumus vai biedru naudas kopumā 42 091,04 latu apmērā. 12 gadījumos partijām bija jāatmaksā personu ziedojumi kopsummā par 29 482,69 latiem, kas veikti pretrunā ar likumā noteikto prasību – no saviem ienākumiem pēdējos trijos kalendārajos gados. Saskaņā ar likumā noteikto kārtību šādi ziedojumi vai to daļa partijām ir jāatmaksā ziedotājam. Ja tas netiek izpildīts, tad finanšu līdzekļi ir jāieskaita valsts budžetā.

Pārbaužu rezultātā sešas partijas ir sauktas pie administratīvās atbildības par partiju finansēšanas noteikumu neievērošanu un tām uzlikti naudas sodi kopumā 880 latu apmērā, mutvārdu aizrādījumi izteikti trim partijām un vienai fiziskajai personai. Savukārt 13 partijas ir sauktas pie administratīvās atbildības un tām uzlikti naudas sodi kopsummā 1 300 latu apmērā par gada pārskatu vai ziedotāju sarakstu savlaicīgu neiesniegšanu.

Nodrošinot 2009.gada pārskata, zvērināta revidenta atzinuma un biedru naudas saraksta iesniegšanas kārtības ievērošanu, KNAB amatpersonas ir saukušas pie administratīvās atbildības un uzlikušas naudas sodus 10 partijām kopumā 1150 latu apmērā. Savukārt par ziedotāju saraksta iesniegšanas kārtības neievērošanu 2009.gadā pie administratīvās atbildības ir sauktas trīs partijas un katrai no tām uzlikts 50 latu naudas sods, bet 10 partijām izteikts mutvārdu aizrādījums.

Pēc divu gadu pārtraukuma 2009.gadā bija vērojams būtisks partijām ziedoto finanšu līdzekļu pieaugums. Iepriekšējo divu gadu apjomi tika pārsniegti gandrīz četras reizes - 2009.gadā personas bija veikušas ziedojumus un dāvinājumus partijām kopumā 2,93 miljonu latu apmērā, kas ir augstākais rādītājs pēc 2002.gada, kad notika 8.Saeimas vēlēšanas un partiju finansēšanā vēl nebija noteikti vairāki būtiski ierobežojumi. Tāpat, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2009.gadā bija četrkāršojies arī partijām veikto ziedojumu dāvinājumu skaits – no 1097 līdz 3904, līdz ar to KNAB amatpersonām būtiski palielinājās pārbaudāmās informācijas apjoms. 2009.gadā visaugstāko rādītāju pēdējo astoņu gadu laikā sasniedza partiju nepieņemto ziedojumu un dāvinājumu vērtība – vairāk nekā 100 gadījumu par kopējo summu vairāk nekā 100 000 latu. Partiju finanšu datu bāzē pieejamā publiskā informācija liecina, ka partijām ziedoto finanšu līdzekļu apjoma palielināšanās ir turpinājusies arī 2010.gadā, kaut gan samazinājies maksājumu skaits – ziedojumi partijām ir veikti retāk, bet par lielākām summām.

Plašāka informācija par pārbaužu rezultātiem, partiju saņemtajiem ziedojumiem un iesniegtajām deklarācijām ir pieejama KNAB mājas lapā – www.knab.gov.lv.

Vēršam uzmanību, ka par 2010.gada 10.Saeimas vēlēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas kontroles rezultātiem likumā noteiktā kārtībā informēsim šī gada maijā.