Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB darbībai aprit divi gadi

2. Februāris, 2005.

2005.gada februārī aprit divi gadi kopš Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pilnā apjomā veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
KNAB priekšnieks A.Loskutovs uzskata, ka divu gadu laikā panākts ievērojams progress korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī normatīvo aktu grozījumu izstrādē, mazinot koruptīvas rīcības iespējas negodprātīgo amatpersonu darbībā. Patlaban ierosinātas jau 49 krimināllietas, galvenokārt, par kukuļošanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Pēc KNAB iniciatīvas arvien vairāk valsts institūcijas iesaistās pretkorupcijas darbā un sabiedrības informēšanā par korupcijas ļaunumu.

Ar KNAB darbības uzsākšanu par vieno no nozīmīgākajiem sasniegumiem pretkorupcijas jomā A.Loskutovs uzskata partiju finansēšanas kontroles būtisku uzlabošanu. Tieši KNAB reālā darbība politisko organizāciju finansēšanas kontrolē mazina atsevišķu personu ietekmi uz partijām un liek tām stingrāk ievērot likuma prasības.

Savas neilgās darbības laikā KNAB identificējis vairākas būtiskas problēmas, kas rada lielus šķēršļus korupcijas novēršanai un apkarošanai:
- kontrolējošajām institūcijām ir apgrūtinātas iespējas noskaidrot valsts amatpersonas vai tās radinieku patiesos ienākumus un to izcelsmi (Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts koncepcijas projekts par fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanu);
- nepietiekoša tiesiskā regulējuma rezultātā valsts un pašvaldību mantas iznomāšanā ne vienmēr tiek ievērots valstij un pašvaldībām uzliktais pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu (KNAB vadībā izveidota darba grupa, kurai uzdots izstrādāt tiesiskā regulējuma pilnveidošanai nepieciešamos tiesību aktu projektus).

Lai novērstu korupciju veselības aprūpē, aktualizēta diskusija sakarā ar nepieciešamību noteikt juridisko atbildību par nelikumīgu mantisku labumu pieprasīšanu un saņemšanu publisko pakalpojumu sniegšanā arī tām personām, kas neatbilst valsts amatpersonas statusam, kā arī uzlabot ārstniecības iestāžu rīcībā esošo resursu izmantošanas kontroli. Lai uzlabotu pašvaldību un to uzņēmumu finansiālās un saimnieciskās darbības revīziju efektivitāti, attiecīgie priekšlikumi iesniegti Noziedzības novēršanas padomei.

Lai novērstu nepilnības partiju finansēšanas sistēmā, Saeimā ir pieņemti vairāki nozīmīgi grozījumi normatīvajos aktos: noteikti precīzāki un stingrāki ierobežojumi partiju finansēšanā; partijām paredzēta administratīvā atbildība par likuma pārkāpumiem; noteikta gan administratīvā, gan kriminālatbildība par politisko organizāciju (partiju) finansēšanu, izmantojot starpniecību. Lai uzlabot partiju finansiālās darbības kontroli, t.i. partiju tērēto līdzekļu kontroli priekšvēlēšanu laikā, attiecīgi priekšlikumi iesniegti Saeimā Priekšvēlēšanu aģitācijas likumprojekta pilnveidošanai. Ar mērķi uzlabot un pilnveidot esošos partiju darbības kontroles nosacījumus Tieslietu ministrijas darba grupai iesniegti arī KNAB priekšlikumi Politisko partiju likumprojektam.

Lai palielinātu veikto pārbaužu efektivitāti koruptīvo nodarījumu novēršanā un apkarošanā, pēc KNAB iniciatīvas Saeima pieņēmusi grozījumus Kredītiestāžu likumā un KNAB likumā, paredzot KNAB tiesības saņemt no kredītiestādēm informāciju par personu kontiem un to veiktajiem darījumiem, kā arī grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā, pagarinot termiņu administratīvo sodu uzlikšanai par administratīvajiem pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā. KNAB sagatavojis arī būtiskus grozījumus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", lai maksimāli novērstu neprecizitātes likumā un dažādas likuma normu interpretācijas iespējas.

Divu gadu laikā par noziedzīgiem nodarījumiem KNAB ierosinājis 49 krimināllietas, no tām 33 nosūtītas kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 51 personu. Patlaban tiesai ir nodotas 12 KNAB ierosinātās krimināllietas.

Īstenojot savas funkcijas korupcijas novēršanas jomā, KNAB pārbaudījis 1598 valsts amatpersonas deklarācijas un pie administratīvās atbildības saucis 85 amatpersonas, uzliekot naudas sodu kopumā vairāk nekā 6000 latu. Izvērtējot valsts amatpersonu ienākumu atbilstību izdevumiem, 74 pārbaudes materiāli nosūtīti Valsts ieņēmumu dienestam amatpersonu un to radinieku ienākumu likumības pārbaudei. Pēc KNAB pieprasījuma veikto ienākumu auditu rezultātā aprēķināts papildu nodoklis un uzliktas soda naudas kopumā 27 230 latu.

Kontrolējot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma izpildi, KNAB pieņēmis 33 lēmumus, uzdodot partijām atmaksāt pretrunā ar likuma prasībām saņemtus ziedojumus kopsummā par 300 122,92 latiem.

Lai īstenotu un efektīvu politiku korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā, kā arī nodrošinātu kompleksu pretdarbību korupcijai (apkarošana, novēršana un izglītošana), pagājušajā gadā valdība apstiprinājusi valsts stratēģiju un programmu 2004.-2008.gadam un atbildīgās institūcijas uzsākušas tajā noteiktu pasākumu īstenošanu. Patlaban Ministru kabinetā KNAB iesniedzis jau pirmo ziņojumu par programmas izpildes gaitu.