Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Valdība apstiprina Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes turpmākajiem pieciem gadiem

19. Maijs, 2009.

Ministru kabinets 2009.gada 19.maijā atbalstījis Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2009. – 2013.gadam, kur noteikti Latvijas pretkorupcijas politikas mērķi turpmākajiem pieciem gadiem, lai panāktu valsts amatpersonu efektīvu un tiesisku darbību sabiedrības interesēs.

Identificējot aktuālās problēmas, jaunajās pamatnostādnēs ir noteikti septiņi galvenie rīcības virzieni korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā:

  • uzlabot partiju finansiālās darbības kontroli un sakārtot lobēšanas tiesisko procesu, lai mazinātu atsevišķu personu vai ekonomisko grupējumu ietekmi uz politisko lēmumu pieņemšanu;
  • nodrošināt lietderīgu un likumīgu rīcību ar valsts un pašvaldības mantu, t.sk. ES un citu starptautisko organizāciju, kā arī ārvalstu piešķirto finansējumu;
  • novērst interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā, kā arī pilnveidot amatpersonu mantiskā stāvokļa kontroli;
  • pilnveidot iekšējās pretkorupcijas sistēmu valsts un pašvaldības iestādēs;
  • mazināt iedzīvotāju toleranci pret korupciju, vājo izpratni par korupcijas nepieļaujamību un tās negatīvajām sekām, kā arī pilnveidot valsts amatpersonu zināšanas par korupcijas novēršanas prasībām;
  • turpināt ieviest labas pārvaldības principus, lai novērstu korupcijas iespējas;
  • uzlabot korupcijas apkarošanas iespējas, lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu lietu izskatīšanu.

Pamatnostādņu īstenošanai ir izstrādāts Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas projekts, kurā noteikti 77 uzdevumi, par to izpildi atbildīgās institūcijas un konkrēti izpildes termiņi.

Ar abiem jaunajiem pretkorupcijas politikas dokumentiem var iepazīties KNAB mājas lapā.