Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB ierosina pilnveidot pretkorupcijas pasākumu īstenošanu valsts pārvaldes iestādēs

13. Novembris, 2009.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis grozījumu projektus normatīvajos aktos, lai pilnveidotu pretkorupcijas pasākumu īstenošanu valsts pārvaldes iestādēs un paplašinātu vadītāju kompetenci koruptīvu nodarījumu novēršanā.

Lai pastiprinātu iestāžu vadītāju lomu koruptīvu nodarījumu novēršanā viņu vadītajās iestādēs un nodrošinātu amatpersonu darbības efektīvu uzraudzību, likumprojektā iestādes vadītājam tiek noteiktas tiesības no attiecīgās iestādes amatpersonām pieprasīt valsts amatpersonu deklarācijas publiski nepieejamā daļā ietvertās ziņas.

Tāpat tiek paredzēts pilnveidot normatīvo regulējumu attiecībā uz tām amatpersonām, kuras sniedz informāciju tiesībsargājošajām institūcijām par citu amatpersonu iespējamajiem koruptīviem nodarījumiem savās institūcijās. Likumprojektā iestādes vadītājam ir noteikts aizliegums izpaust informāciju par to, kurš attiecīgās iestādes darbinieks ir informējis par koruptīvajiem nodarījumiem, kā arī bez objektīva iemesla radīt viņam nelabvēlīgas sekas, nosakot administratīvo atbildību par minēto aizliegumu neievērošanu.

KNAB uzskata, ka, pilnveidojot pretkorupcijas pasākumu īstenošanu valsts pārvaldes iestādēs, samazināsies korupcijas riski, efektīvāk tiks kontrolētas valsts amatpersonu darbības, ātrāk tiks atklāti likumpārkāpumi un novērsts iespējamais materiālais kaitējums valsts vai pašvaldības interesēm.

Likumprojekti sagatavoti saskaņā ar 2009.gada 8.septembrī Ministru kabineta apstiprināto koncepciju par normatīvā regulējuma pilnveidošanas iespējām attiecībā uz tām amatpersonām, kuras sniedz informāciju par koruptīviem nodarījumiem savās institūcijās.

Ar sagatavotajiem likumprojektiem var iepazīties KNAB mājas lapas sadaļā „Tiesību aktu projekti”.