Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Korupcijas apkarošana pasaules uzmanības degpunktā

6. Februāris, 2008.

KNAB un Ārlietu ministrijas pārstāvis no 28.janvāra līdz 1.februārim piedalījās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) otrajā pretkorupcijas konferencē, kas notika Bali, Indonēzijā, un kuras laikā dalībvalstis apņēmās izstrādāt vienotu atskaitīšanās mehānismu par ANO Pretkorupcijas konvencijā (turpmāk – konvencija) ietverto principu īstenošanu. Konferencē tika pārstāvētas 107 konvenciju ratificējušās valstis.

Savā uzrunā ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) vadītājs Antonio Maria Kosta dalībvalstis aicināja aktīvi īstenot Pretkorupcijas konvencijā ietvertos pasākumus efektīvākai un rezultatīvākai korupcijas novēršanai un apkarošanai, vienlaikus atzīmējot, ka šajā cīņā nozīmīga loma ir ne tikai valdībai, bet arī parlamentam, uzņēmējiem, medijiem un sabiedrībai kopumā. Viņš uzsvēra: “Korupcija skar ikvienu no mums, tāpēc tās apkarošana ir kopēja atbildība – mums katram ir pienākums pateikt NĒ korupcijai.”


Apkopojot informāciju par konvencijas ieviešanas praksi dažādās valstīs tika secināts, ka izpratne par nepieciešamajiem pasākumiem un veiktajām aktivitātēm ir ļoti atšķirīga. Lai starptautiskā līmenī būtu iespējams novērtēt valstu sasniegumus un progresu cīņā ar korupciju, dalībvalstis vienojās, ka līdz nākamajai konferencei 2009.gadā ir jāizstrādā kārtība, kādā tās sniedz atskaiti par veiktajiem pasākumiem korupcijas novēršanā un apkarošanā.


Īpaša uzmanība konferences ietvaros tika pievērsta jautājumam par koruptīvi iegūtu līdzekļu atgūšanas iespējām to valstu budžetā, no kurām korumpētas amatpersonas tos ir pretlikumīgi piesavinājušās.


KNAB pārstāve Inese Gaika konferences dalībniekus iepazīstināja ar mūsu valsts korupcijas apkarošanas institucionālo modeli, tā darbības priekšrocībām un pieredzi piecu gadu pastāvēšanas laikā.