Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB aicina uzņēmējus izteikt savu viedokli par paredzētajām izmaiņām publisko iepirkumu veikšanā

6. Novembris, 2008.

Uzskatot, ka 27.oktobrī Ministru kabineta komitejā akceptētie grozījumi Publisko iepirkumu likumā ievērojami paaugstinās korupcijas iespējas un šī brīža ekonomiskajos apstākļos radīs negodīgu konkurenci un nevienlīdzīgas iespējas uzņēmumiem, KNAB aicina uzņēmējus izteikt savu viedokli un priekšlikumus par paredzētajām izmaiņām publisko iepirkumu sistēmā.

KNAB aicina uzņēmējus iepazīties ar plānoto publisko iepirkumu kārtību un savus ieskatus, pieredzi vai priekšlikumus izteikt publiskajā forumā KNAB mājas lapā vai līdz 19. novembrim nosūtīt KNAB pa e-pastu knab@knab.gov.lv.

Spēkā esošais Publisko iepirkumu likums:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (pieņemti MKK 27.10.2008.):
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=30313612&mode=mkk&date=2008-10-27

KNAB paziņojums saistībā ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā:
http://www.knab.gov.lv/lv/knab/press/article.php?id=150389

Grozījumos paredzēts atcelt nepieciešamību piemērot iepirkuma procedūru gadījumos, kad preču vai pakalpojumu vērtība nepārsniedz 92 755 latu, bet būvdarbu izmaksas - 200 000 latu. KNAB uzskata, ka šādā situācijā absolūti lielākā daļa valsts un pašvaldību iepirkumu tiks veikti bez pilnvērtīgas kontroles, skaidriem vērtēšanas kritērijiem un dokumentācijas, kā arī izslēdzot uzņēmēju iespējas brīvi konkurēt un apstrīdēt pieņemtos lēmumus.

Grozījumi paredz, ka par iepirkumiem līdz minētajiem sliekšņiem, tiek publicēts informatīvs paziņojums par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš (ne mazāks par 10 dienām). Ņemot vērā, ka grozījumi neparedz iepirkuma procedūras veikšanu šādos gadījumos, tad institūcijai nav jāveido iepirkuma komisija un pēc būtības iepirkumu var veikt viens darbinieks. Iepirkuma veikšanai nav jāsagatavo dokumentācija, nav jānorāda vērtēšanas un izvēles kritēriji, līdz ar to nav iespējams noskaidrot, vai līdzekļi ir izlietoti efektīvi, un uzraugošajām iestādēm būs neiespējami vērtēt ar iepirkumu organizēšanu saistītās amatpersonu darbības. Turklāt uzņēmējiem nav paredzētas iespējas apstrīdēt iepirkuma nosacījumus.