Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB aicina iestādes skaidrot un publiskot lēmumus saistībā ar Valsts kontroles konstatētajiem faktiem

10. Septembris, 2009.

Augstu vērtējot Valsts kontroles darba rezultātus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sniedz skaidrojumu par tās revīzijās par 2008.gadu konstatētajiem faktiem un aicina arī citas iestādes publiskot informāciju par savas rīcības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

KNAB nevar piekrist Valsts kontroles secinātajam, ka biroja darbinieki tika apbalvoti 2008.gada decembrī, pārkāpjot valdības lēmumā noteiktos ierobežojumus prēmiju un materiālas stimulēšanas izmaksām.

Rīkojumu par darbinieku apbalvošanu, piešķirot dāvanu kartes, KNAB vadība izdeva 2008.gada 11.novembrī.

Tādējādi KNAB vadības lēmums par darbinieku apbalvošanu tika pieņemts pirms Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra lēmuma par valsts budžeta izdevumu samazināšanu novembra un decembra mēnešiem, līdz ar to biroja vadība nav pārkāpusi valdības lēmumā noteikto.

KNAB informē, ka saistībā ar Valsts kontroles konstatēto biroja pārraugs – Ministru prezidents ir izvērtējis KNAB vadības lēmuma tiesiskumu un atzinis, ka nav juridiska pamata biroja amatpersonu sodīšanai.

KNAB aicina visu iestāžu atbildīgās amatpersonas publiski informēt un skaidrot pieņemtos lēmumus, lai sabiedrībai nerastos maldīgs priekšstats par to tiesiskumu un pamatotību.