Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB informē preses izdevumus un raidorganizācijas par priekšvēlēšanu aģitācijas jauno kārtību

3. Februāris, 2009.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka saskaņā ar grozījumiem likumos „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” un „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”, kas stājušies spēkā šā gada 31.janvārī, raidorganizācijām un preses izdevumiem ir noteikta virkne jaunu pienākumu.

Saskaņā ar minēto likumu pārejas noteikumos minēto attiecībā uz 2009.gada 6.jūnijā plānotajām Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām preses izdevumam vismaz 120 dienas pirms vēlēšanu dienas (līdz 7.februārim) ir jānosūta Birojam tāda priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, kuru iesniedz politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, vēlētāju apvienība vai atsevišķs deputāta kandidāts, vai ar politiskajām organizācijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām nesaistīta persona.

Birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā www.knab.gov.lv.

Preses izdevumiem aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

Savukārt ar politiskajām organizācijām nesaistīta persona līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu ar attiecīgajām raidorganizācijām un preses izdevumiem slēdz tieši, nepastarpināti un bez pilnvarniekiem.

Raidorganizācijas un preses izdevēji, kas vienojušies ar politisko organizāciju, atsevišķu deputāta kandidātu vai ar nesaistītu personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

Tās raidorganizācijas un tie preses izdevumi, kas vienojušies ar politiskajām organizācijām, atsevišķiem deputātu kandidātiem vai ar nesaistītām personām par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms likumu grozījumu spēkā stāšanās dienas, paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu materiālu izvietošanu Birojam nosūta 10 dienu laikā no likumu grozījumu spēkā stāšanās dienas 2009.gada 31.janvārī.

Ar politiskajām organizācijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām nesaistīta persona priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 15 minimālās algas.

Pirms vai pēc katras priekšvēlēšanu aģitācijas preses izdevumā jāpaziņo, kura politiskā organizācija, deputāta kandidāts, vai ar politiskajām organizācijām nesaistīta persona šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājusi.

Vienlaikus atgādinām, ka saskaņā ar grozījumiem likumos, vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanām priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana radio un televīzijā, publiskās vietās, preses izdevumos un valsts un pašvaldību iestādēs, kapitālsabiedrībās, kurās vairāk nekā viens procents kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, ir aizliegta.

Raidorganizācijām un preses izdevumiem ir jāveic priekšvēlēšanu aģitācijas uzskaite un jāiesniedz Birojam atskaites par faktiski izvietoto priekšvēlēšanu aģitāciju.

Biroja vēstules preses izdevējiem un raidorganizācijām pilns teksts un paziņojuma par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu veidlapas ir pieejamas Biroja mājas lapā internetā.