Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB administratīvi soda 19 partijas

2. Septembris, 2005.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs administratīvi sodījis 19 partijas, kuras līdz likumā noteiktajam termiņam neiesniedza ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas vai arī vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas.

Par 2005.gada 12.martā notikušo pašvaldību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas neiesniegšanu likumā noteiktajos termiņos ar naudas sodu Ls 250 apmērā sodītas sešas partijas - Konservatīvā partija, Latvijas Jaunatnes partija, "Nacionālā spēka savienība", "Savienība Latgales sirds", Sporta partija un Zemgales partija.

Par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, zvērināta revidenta atzinuma, gada pārskata iesniegšanas termiņa neievērošanu kopumā sodītas 16 partijas:

  • par minēto dokumentu neiesniegšanu sodītas četras partijas: Sporta partija (naudas sods Ls 300), Sieviešu partija (Ls 250), Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija (Ls 100), "Latgales gaisma" (Ls 100);
  • par savlaicīgu neiesniegšanu ar naudas sodu Ls 250 sodītas vēl četras partijas - "Brīvā izvēle tautu Eiropā", Latvijas Nākotnes partija, "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" un "Līdztiesība";
  • divas partijas - Zemgales partija un "Nacionālā spēka savienība" sodītas ar naudas sodu Ls 250 par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, zvērināta revidenta atzinuma, gada pārskata savlaicīgu neiesniegšanu un aizpildīšanas kārtības neievērošanu;
  • savukārt sešas politiskās organizācijas sauktas pie administratīvās atbildības par minēto dokumentu neiesniegšanu vai savlaicīgu neiesniegšanu, kā arī nepatiesu ziņu norādīšanu - Apvienība "Liepājas attīstībai" (Ls 250), Latvijas Atdzimšanas partija (Ls 250), "Mēs savam novadam" (Ls 310), Daugavpils pilsētas partija (Ls 350), Demokrātu partija (Ls 350), "Eiroskeptiķi" (Ls 350).

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu visām politiskajām organizācijām līdz 1.martam bija jāiesniedz ikgadējā finansiālās darbības deklarācija, zvērināta revidenta atzinums un - pirmo reizi - gada pārskats. Savukārt tām politiskajām organizācijām, kas bija iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām, līdz 11.aprīlim bija jāiesniedz KNAB arī vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas.

Par minēto dokumentu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu, par nepatiesu ziņu norādīšanu partijas sauktas pie administratīvās atbildības pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.34 panta pirmās daļas un 166.6 panta pirmās daļas un sodītas ar naudas sodu.[1][1] 166.6 pants. Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas un statistiskās informācijas noteikumu neievērošana

Par normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, gada pārskatu, konkrēto nodokļu likumos paredzēto pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas neiesniegšanu attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām valsts institūcijām -
uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

166.34 pants. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpšana

Par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu, par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, par paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem iesniegšanas kārtības neievērošanu vai ziņojuma par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas noteikumu neievērošanu -
uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.