Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB iesniedz koncepciju par ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanu

12. Janvāris, 2005.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) iesniedzis izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē darba grupas izstrādāto koncepciju par fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanu. Koncepcijas mērķis ir identificēt problēmas fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles jomā un paredzēt pasākumus situācijas uzlabošanai.

Analizējot pašreizējo situāciju, darba grupa KNAB priekšnieka vietnieka Alvja Vilka vadībā secinājusi, ka valsts institūcijām nav pietiekami daudz informācijas par nodokļu maksātāju un iedzīvotāju ienākumiem un mantisko stāvokli, turklāt spēkā esošie normatīvie akti nedisciplinē nodokļu maksātājus sniegt šādu informāciju.

Lai uzlabotu fizisko personu ienākumu un mantiskā stāvokļa kontroli un palielinātu valsts institūciju darba efektivitāti, noskaidrojot personu patiesos ienākumus, koncepcija paredz:

1) paplašināt to personu loku, kurām noteikts pienākums deklarēt ienākumus un mantisko stāvokli, kā arī paplašināt deklarācijā iekļaujamās informācijas apjomu;
2) paplašināt kontrolējošo institūciju kompetenci un nodrošināt tās ar atbilstošiem resursiem, kā arī izveidot vienotu datu informācijas sistēmu par katra iedzīvotāja ienākumu apjomu, nekustamajiem īpašumiem utt.;
3) informēt iedzīvotājus par deklarēšanas pienākumu un uzlabot sankciju mehānismu par pārkāpumiem ienākumu un mantiskā stāvokļa deklarēšanā.

Darba grupas vadītājs A.Vilks atzīst, ka koncepcijā paredzēto risinājumu mērķis ir liegt negodprātīgām personām iespēju ļaunprātīgi nemaksāt nodokļus un apkrāpt savu valsti, kā arī izmantot likumu nepilnības, legalizējot pretlikumīgā veidā iegūtus līdzekļus.

Koncepcija piedāvā trīs variantus. Pirmais - pašreizējās situācijas uzlabošana, grozot spēkā esošos normatīvos aktos, piemēram, paplašinot VID tiesības nodokļu administrēšanā, nostiprinot legālās prezumpcijas principu, ieviešot skaidrās naudas deklarēšanu uz robežām. Tomēr tas pilnībā neatrisinās problēmas, kas saistītas ar pretlikumīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un nodokļu nomaksas efektīvas kontroles trūkumu.

Tādēļ darba grupa piedāvā ienākumu un mantiskā stāvokļa deklarēšanu, kas ieviesta gandrīz visās pasaules attīstītajās valstīs, piemēram, Skandināvijā, Francijā, Vācijā, ASV, Lielbritānijā, Itālijā, Spānijā, Polijā, Ungārijā, Japānā. Pateicoties ikgadējās deklarēšanas ieviešanai tiks radīts atskaites punkts iedzīvotāju patieso ienākumu kontrolei un nodrošināta turpmākā informācija par personu mantiskā stāvokļa izmaiņām.

Lai atvieglotu deklarāciju aizpildīšanas procedūru, katrai personai tā tiks nosūtīta pa pastu, norādot visus saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju personas ienākumus un īpašumus. Ja persona piekrīt nosūtītajai informācijai, tad tā paraksta deklarāciju un nosūta to VID. Ja persona uzskata, ka deklarācijā nav norādīti visi īpašumi, tad tā papildina deklarāciju, precizējot tajā norādīto informāciju.

Koncepcijas otrais variants paredz gan izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, gan ieviest ikgadējo ienākumu deklarēšanu visiem iedzīvotājiem. KNAB atbalsta trešo variantu, kurš arī paredz ieviest ienākumu un mantiskā stāvokļa deklarēšanu, attiecinot šo pienākumu tikai uz personām ar noteiktu ienākumu līmeni, tādējādi nodrošinot pietiekami detalizētu informāciju par iedzīvotāju ienākumiem un īpašumiem, kā arī panākot iekasēto nodokļu apjoma palielināšanos un pozitīvas izmaiņas budžeta ieņēmumos. Salīdzinājumā ar otro variantu iespējams samazināt iesniedzamo (pārbaudāmo) deklarāciju skaitu, tādējādi samazinot arī deklarēšanas un nodokļu administrēšanas izmaksas.

Koncepcijas izstrādē piedalījušies pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Datu valsts inspekcijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta, kā arī no Nodokļu maksātāju tiesību un interešu pārstāvības fonda.

Koncepcijas projektu konceptuāli atbalstījusi arī KNAB Konsultatīvās padome, kurā pārstāvētas 15 sabiedriskās organizācijas, piemēram, Latvijas Juristu biedrība, Ētikas padome, Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas darba devēju konfederācija, Ārvalstu investoru padome Latvijā, Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Ārstu biedrība, Sabiedrība par atklātību "Delna".

Ar koncepcijas projektu un tajā paredzētajiem problēmas risinājumiem var iepazīties KNAB mājas lapā projektu sadaļā.

Koncepcija "Par fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanu"

Koncepcijas kopsavilkums

Koncepcijā paredzētie risinājumi (PPT prezentācija)