Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB pieņēmis lēmumu par valsts budžeta finansējuma izmaksas pārtraukšanu Reformu partijai

11. Jūnijs, 2013.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks ir pieņēmis lēmumu pārtraukt Reformu partijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu sakarā ar to, ka 2013.gada 12.aprīlī stājies spēkā KNAB 2012.gada 1.jūnija lēmums par Reformu partijas saukšanu pie administratīvās atbildības par nepatiesu ziņu norādīšanu 2011.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā un informācijas publicēšanas kārtības neievērošanu saistībā ar saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem).

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu politiskajām partijām tiek pārtraukta valsts budžeta finansējuma izmaksa, ja pēc tā piešķiršanas tiek konstatēti likumā minētie partijas pārkāpumi un lēmums par soda piemērošanu ir stājies spēkā. Viens no likumā minētajiem gadījumiem ir partijas sodīšana par vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā nenorādītiem darījumiem vai saņemtiem dāvinājumiem (ziedojumiem), kuru kopsumma pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas jeb 20 000 latu apmēru.

Veicot 2011.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norādīto darījumu pārbaudi, KNAB konstatēja, ka konkrētā partija tajā nav norādījusi darījumus 38 048,04 latu apmērā. Ar KNAB priekšnieka 2012.gada 1.jūnija lēmumu tika nolemts saukt partiju pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.34 panta pirmās daļas un sodīt ar naudas sodu Ls 350 apmērā.

Ņemot vērā Reformu partijas publiski pausto viedokli, ka „KNAB lēmums par valsts finansējuma apturēšanu ir nekvalitatīvs precedents”, atzīmējam, ka Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa ar 2012.gada 8.oktobra spriedumu (lietā Nr.1-27039112/8) atstāja negrozītu KNAB priekšnieka lēmumu. Arī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija ar 2013.gada 12.aprīļa spriedumu atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu un minētais spriedums nav pārsūdzams. Tā kā bija iestājušies Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.3 panta otrajā daļā noteiktie apstākļi,  KNAB priekšnieks pieņēma lēmumu pārtraukt Reformu partijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksu no Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas sprieduma spēkā stāšanās brīža.

Izvērtējot Reformu partija publiski pausto viedokli, ka KNAB neesot savlaicīgi izskatījis partijas iesniegumu par vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas kārtību, KNAB paskaidro, ka analoģiskus argumentus partija minēja arī savā sūdzībā tiesai, kura konkrētos argumentus vērtēja, izvērtējot administratīvā pārkāpuma lietā KNAB pieņemtā lēmuma tiesiskumu. Tiesa atzina, ka KNAB rīcība ir bijusi tiesiska un pamatota, kā arī partijai piemērotais sods ir bijis samērīgs un normatīvo aktu pārkāpumi lēmuma pieņemšanā nav konstatēti. Arī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija atzina, ka „ka partijai piemērotais sods ir samērīgs ar administratīvā pārkāpuma raksturu, ir izvēlēts atbilstoši likuma prasībām, ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu 166.34 panta pirmās daļas sankcijā paredzēto sodu, un soda apmērs ir pietiekams un norāda uz nepieciešamību ievērot likuma normas partijas turpmākajā darbībā”.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu KNAB priekšnieka lēmumu par valsts budžeta finansējuma izmaksas pārtraukšanu Reformu partija var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, taču KNAB lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.