Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Līdz 2.aprīlim KNAB ir saņēmis 50 partiju gada pārskatus par 2012.gadu

2. Aprīlis, 2013.

Līdz 2.aprīlim politiskajām partijām un to apvienībām ir jāiesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) publicēšanai internetā gada pārskati par 2012.gadu. Līdz pulksten 17 KNAB ir saņēmis 50 no 61 pagājušajā gadā reģistrēto partiju gada pārskatiem.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu, iesniedzot gada pārskatu, tam pievienojams partijas iestāšanās naudas un biedru naudas saraksts, kā arī jāpievieno saraksts, kurā norāda tās biedrības un nodibinājumus, kuru biedrs vai dibinātājs ir attiecīgā partija. Tāpat partijai jāsniedz informācija par dāvinājumiem (ziedojumiem) biedrībām un nodibinājumiem vai to organizēto pasākumu nodrošināšanai.

Ja politiskās organizācijas līdzekļu apgrozījums 2012.gadā ir bijis lielāks par 2 000 latiem, gada pārskatam jāpievieno zvērināta revidenta atzinums par partijas finansiālo un saimniecisko darbību.

Piecas politiskās partijas, kurām piešķirts valsts budžeta finansējums, gada pārskatam pievieno arī pārskatu par valsts budžeta finansējuma izlietojumu, norādot naudas atlikumus pārskata gada sākumā un beigās, naudas ieņēmumus un naudas maksājumus par likumā noteiktajiem izdevumu veidiem.

Saskaņā ar likumu partiju iesniegtos gada pārskatus KNAB publicē savā mājaslapā internetā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums paredz, ka gadījumā, ja politiskā partija neiesniedz gada pārskatu, politisko partiju sauc pie administratīvās atbildības. Ja partija atkārtoti neiesniedz gada pārskatu, KNAB priekšniekam ir pienākums divu nedēļu laikā rakstveidā brīdināt attiecīgās politiskās partijas valdi. Ja politiskā partija arī pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz gada pārskatu, KNAB priekšniekam ir pienākums ierosināt attiecīgās politiskās partijas darbības apturēšanu tiesas ceļā. Ja politiskā partija nenovērš likuma pārkāpumu, KNAB priekšniekam ir pienākums ierosināt attiecīgās politiskās partijas darbības izbeigšanu tiesas ceļā.