Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB informē

26. Marts, 2015.

Saistībā ar 2015.gada 26.martā Latvijas radio 1 KNAB darbinieku pausto, KNAB informē par sekojošo.

KNAB vadība pauž nožēlu, ka atsevišķi KNAB darbinieki, paužot nepatiesus apgalvojumus par notiekošo KNAB, turpina diskreditēt iestādi.

KNAB atgādina, ka, pamatojoties uz vienbalsīgu disciplinārlietas komisijas slēdzienu un ņemot vērā Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītājas pārkāpuma raksturu, sistemātiskumu, apmēru un apstākļus, KNAB priekšnieks 2013.gada 19.septembrī nolēma par amata pienākumu nepildīšanu un amata pienākumu nolaidīgu pildīšanu saukt JPN vadītāju I.Dravenieci pie disciplināratbildības  un piemērot disciplinārsodu –  atbrīvošanu no amata.

Ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2014.gada 29.decembra spriedumu I.Draveniece nekavējoties atjaunota amatā KNAB. Lai gan spriedums vēl nav stājies likumīgā spēkā, KNAB nekavējoties izpildīja tiesas spriedumu un ar 2014.gada 30.decembra rīkojumu I.Dravenieci atjaunoja amatā KNAB, ievērojot Darba likuma 124.panta noteikumus un Rīgas apgabaltiesas spriedumā norādīto. I.Draveniece līdz šim amata pienākumu izpildi nav uzsākusi.

Savukārt KNAB priekšnieka vietniecei korupcijas apkarošanas jautājumos tika piemērots disciplinārsods - pazemināšana amatā no 2014.gada 21.jūlija. J.Strīķe rīkojumu par disciplinārsoda piemērošanu ir apstrīdējusi tiesā. Ar pirmās instances tiesas spriedumu daļēji apmierināta J.Strīķes prasība. Prasība noraidīta daļā par morālā kaitējuma piedziņu un nekavējošu atjaunošanu amatā. Spriedums nav stājies likumīgā spēkā. J.Strīķe Juridiskās nodaļas jurista amata pienākumu izpildi līdz šim brīdim nav uzsākusi. Minētā lieta tiek skatīta apelācijas instancē.

KNAB Izmeklēšanas nodaļas vadītāja L.Šikore joprojām turpina vadīt nodaļu. Lai novērstu L.Šikores iespējamo interešu konfliktu, KNAB pieņēma lēmumu daļu pienākumu, t.sk., izmeklētāju tiešā priekšnieka pienākumus nodot citai amatpersonai. Šāds lēmums pieņemts, lai netiktu apšaubīta L.Šikores darbības objektivitāte, neitralitāte un tiesiskums.

KNAB atkārtoti norāda, ka Latvijas radio 1 publiskojis informāciju, par kuras patiesumu līdz šim brīdim nav lūgts KNAB viedoklis.