Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Labākas zināšanas par pretkorupcijas jautājumiem – valsts sektorā strādājošajiem

16. Janvāris, 2015.

Lai gan kopumā valsts amatpersonu un publisko institūciju darbinieku zināšanas par interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumiem ir vērtējamas kā labas, tomēr labākus rezultātus 2014.gadā ir uzrādījušas tieši valsts sektora, nevis pašvaldību amatpersonas.  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) veiktajā amatpersonu zināšanu pārbaudē valsts sektorā strādājošie pareizās atbildes snieguši vidēji uz 81,7% jautājumu, bet pašvaldību sektorā – 76,3% jautājumu.

Veicot amatpersonu testēšanu par pretkorupcijas jautājumiem laika posmā no 2014.gada maija līdz decembrim un  lūdzot 633 KNAB organizēto semināru dalībniekiem aizpildīt testu ar 19 jautājumiem, tika secināts, ka amatpersonas atbildējušas pareizi vidēji uz 79% jautājumu. Mazāk par 60% pareizo atbilžu snieguši tikai 4,4% amatpersonu.

Satraucošs ir rādītājs, ka atbildīgos pašvaldību amatos strādājošajām valsts amatpersonām – pašvaldību iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem, izpilddirektoriem un pagasta pārvalžu vadītājiem – testa rezultāti ir zem vidējā rādītāja –vadītāji atbildējuši pareizi vidēji uz 74% jautājumu, kas ir par pieciem procentpunktiem mazāk nekā vidēji visu testēto amatpersonu vidū. Tas norāda uz nepietiekamas uzmanības pievēršanu korupcijas novēršanas pasākumiem tieši pašvaldībās un to institūcijās.

Atšķirīgās amatpersonu zināšanas dažādās institūcijās un amatos vēlreiz apstiprina, ka vienai no Biroja izglītošanas pasākumu prioritārajām mērķauditorijām ir jābūt tieši pašvaldību amatpersonām un īpaši to iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem, taču arī pašām pašvaldībām ir jāpievērš lielāka uzmanība pretkorupcijas pasākumiem.

Kopumā lielākie klupšanas akmeņi amatpersonām bijuši jautājumi par interešu konflikta identificēšanu dažādās darba situācijās, turklāt liela daļa (64,9%) nepareizi arī norādījusi, ka atalgojuma saņemšana „aploksnē” par papildu darbu brīvajā laikā ir interešu konflikts (kaut gan tā ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas).

Zināšanu testēšana tika uzsākta ne tikai ar mērķi noteikt amatpersonu zināšanu līmeni par pretkorupcijas jautājumiem un identificēt zināšanu vājās puses, bet arī  mērīt un analizēt, kā gadu laikā mainās mērķauditoriju zināšanas, un noteikt prioritārās izglītojamo amatpersonu grupas.

2014.gadā KNAB par pretkorupcijas, interešu konflikta novēršanas, publiskās pārvaldes ētikas jautājumiem un politiskās aģitācijas ierobežojumiem nodrošinājis 115 izglītojošus seminārus, kopumā aptverot 3 806 personu lielu auditoriju. Galvenokārt nodarbības tiek organizētas valsts amatpersonām un publisko institūciju darbiniekiem, bet liela uzmanība tiek pievērsta arī jauniešu, pedagogu un politisko partiju pārstāvju izglītošanai.