Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB šodien Ministru kabineta sēdē informēs par paveikto pirmā pusgadā

25. Augusts, 2015.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir sagatavojis iesniegšanai Ministru kabinetā un Saeimā Informatīvo ziņojumu par KNAB darbību no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

KNAB ziņojumā ietverta informācija par funkciju izpildi korupcijas novēršanā, apkarošanā un politisko partiju un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontroli, kā arī par KNAB finanšu līdzekļu izlietojumu.

Veicot likumā noteiktās funkcijas valsts amatpersonu darbības kontroles jomā, 2015.gada pirmajā pusgadā KNAB pabeidza 224 pārbaudes. Veikto pārbaužu ietvaros atbilstoši savai kompetencei KNAB ir izvērtējis 481 amatpersonu darbību, pārbaudot 662 amatpersonu deklarācijas, kas ir par 121 deklarāciju vairāk nekā 2014.gada pirmajā pusgadā, saistībā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanu. Papildus tam 131 gadījumā ir uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā (2014.gada pirmajā pusgadā – 77 gadījumos), kā arī ir pieņemti 104 lēmumi administratīvā pārkāpuma lietā (2014.gada pirmajā pusgadā 100 lēmumi), ar naudas sodu sodot 56 valsts amatpersonas par kopējo summu EUR 5500.

Pārskata periodā par pretkorupcijas, interešu konflikta novēršanas, publiskās pārvaldes ētikas jautājumiem un politiskās aģitācijas ierobežojumiem organizēta un novadīta 61 izglītojoša nodarbība, kopumā aptverot 1891 personu lielu auditoriju, t.sk. valsts amatpersonas un valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, privātā sektora darbinieki (uzņēmēji), jaunieši, pedagogi, politisko partiju pārstāvji un mediju pārstāvji.

Lai savlaicīgi novērstu ar korupciju veicinošu normu izskaušanu normatīvo aktu projektos un ar korupciju saistītu likumpārkāpumu izdarīšanu, KNAB ir sagatavojis 51 atzinumu par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem citu institūciju izstrādātājiem tiesību aktu projektiem, izsakot 86 iebildumus un 33 priekšlikumus.
2015.gada pirmajā pusgadā prokuratūras iestādēm kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti 6 kriminālprocesi pret 15 aizdomās turētām personām. Izmeklējot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus, KNAB tika uzsākti 13 kriminālprocesi - pēc iegūtās operatīvās informācijas tika uzsākti septiņi, trīs kriminālprocesi izdalīti no lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem, kas iepriekš arī uzsākti pēc iegūtās operatīvās informācijas, savukārt divi uzsākti pēc privātpersonu iesniegumiem, bet viens kriminālprocess uzsākts resoriskās pārbaudes rezultātā.

Attiecībā uz politisko partiju finanšu līdzekļu kontroli, KNAB publicējis divus apkopojumus par konstatētajiem politisko partiju pārkāpumiem. 2015.gada pirmajā pusē KNAB pabeidza 13 partiju 2014.gada Saeimas vēlēšanu deklarāciju pārbaudes, prezentējot apkopojumu par konstatētajiem septiņu partiju pārkāpumiem, kas saistīti ar nepilnīgu ziņu norādīšanu un citiem pārkāpumiem vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās.  Savukārt otrs apkopojums attiecas uz partiju 2013.gada pārskatu patiesuma pārbaudēm, kurā sniegta informācija par konstatētajiem pārkāpumiem, kas saistīti ar nepilnīgu ziņu norādīšanu gada pārskatos, pretlikumīgu finansējuma pieņemšanu un valsts budžeta finansējuma pretlikumīgu izlietojumu.

Veicot ziedojumu, biedru un iestāšanās naudu pārbaudes, KNAB amatpersonas pieņēma 10 lēmumus par 2013.gadā un 2014.gadā saņemtā pretlikumīgā finansējuma EUR 30 509 ieskaitīšanu valsts budžetā. Pēc iepriekšējā gadā notikušajām Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2015.gadā ziedojumu apmērs poliskajām partijām un to apvienībām ir krietni sarucis (salīdzinot ar 2014.gada pirmo pusgadu, kad politiskajiem spēkiem ziedoto līdzekļu kopējā summa bija EUR 1 775 402, savukārt 2015.gada pirmajā pusgadā tā bija ievērojami mazāka – EUR 442 444).

KNAB joprojām aktīvi iesaistās starptautiskās sadarbības aktivitātēs. Pārskata periodā KNAB ieguldīja nozīmīgu darbu piedaloties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 1997.gada 21.novembra konvencijas „Par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos” ieviešanas otrās novērtējuma fāzes vizītē Latvijā par korupcijas novēršanas, starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības un ārvalstu amatpersonu kukuļošanas izmeklēšanas jautājumiem. 2015.gada maija beigās KNAB amatpersonas piedalījās Ministru kabineta Memoranda padomes sēdē par OECD Konvencijas prasībām attiecībā uz iekšējiem kontroles pasākumiem uzņēmumos un otrās novērtējuma fāzes sākotnējiem secinājumiem. Pārskata periodā Biroja pārstāvji ir piedalījušies divās OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas plenārsēdēs Francijā. Vienlaikus šīs darba grupas reģionālās pretkorupcijas apakšprogrammas ietvaros Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīm tika sniegta informācija par tiesisko regulējumu ārvalstu amatpersonu kukuļošanas novēršanai un izmeklēšanai.

Informatīvais ziņojums pieejams šeit: Informatīvais ziņojums.