Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB iesniedz pirmā pusgada darbības ziņojumu

15. Jūlijs, 2014.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) informē, ka ir izpildījis Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas rezolūciju ar lūgumu KNAB, nodrošināt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4. panta trešās daļas 14. punktā paredzētā ziņojuma par KNAB darbības par 2014. gada pirmo pusgadu iesniegšanu Ministru kabinetam. Ziņojums iesniegts šodien, 15. jūlijā, tajā iekļaujot arī biroja personāla politikas jautājumus.

KNAB ziņojumā ietverta informācija par funkciju izpildi korupcijas novēršanā, apkarošanā un politisko partiju un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontroli, kā arī par KNAB finanšu līdzekļu izlietojumu.

Visos KNAB pamatdarbības jautājumos ir vērojama pieauguma tendence. Piemēram, korupcijas novēršanas jautājumos pārskata periodā KNAB ir organizējis 62 izglītojošus pasākumus, kas ir par 18 vairāk nekā 2013.gada pirmajā pusgadā, kopumā aptverot 2076 personu plašu auditoriju (2013.gada pirmajā pusgadā 1780 personu), t.sk. valsts amatpersonas un valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, privātā sektora darbinieki (uzņēmēji), jaunieši, pedagogi, politisko partiju pārstāvji un mediju pārstāvji.

Lai savlaicīgi novērstu korupciju veicinošu normu iekļaušanu normatīvo aktu projektos, tādējādi mazinot ar korupciju saistītu likumpārkāpumu izdarīšanas iespējas, 2014.gada pirmajā pusgadā KNAB tika turpināta Valsts sekretāru sanāksmei pieteikto tiesību aktu, attīstības plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektu analīze. Kopumā 2014.gada pirmajā pusgadā KNAB, izvērtējot korupcijas risku iespējamību, pieteicās atzinumu sniegšanai par 62 normatīvo aktu projektiem. KNAB dokumentu sagatavotājām institūcijām nosūtīja 147 iebildumus (2013.gada pirmajā pusgadā – 70) un 16 priekšlikumus, aicinot detalizētāk precizēt izstrādāto dokumentu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumus (anotācijas).

Par valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu neievērošanu, kas noteikti likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, pārskata periodā Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļā tika pieņemti 100 lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās (2013.gada pirmajā pusgadā 59), pie administratīvās atbildības saucot 61 valsts amatpersonu (2013.gadā kopā – 77) un piemērojot naudas sodu kopumā 5755 eiro apmērā. Papildus tam 2014.gada pirmajā pusgadā uzsāktas 226 resoriskās pārbaudes (2013.gada otrajā pusgadā 210), bet pabeigtas 232 resoriskās pārbaudes (2013.gada otrajā pusgadā 249, bet kopumā 453).

Savukārt, par korupcijas apkarošanu atbildīgā Izmeklēšanas nodaļa 2014.gada pirmajā pusgadā uzsākusi 18 kriminālprocesus, kas ir par 10 vairāk nekā 2013.gada otrajā pusgadā (2013.gada kopā uzsākti 33 kriminālprocesi), no tiem 9 uzsākti pēc Operatīvo izstrāžu nodaļas sniegtās informācijas, kas ir par 7 vairāk nekā 2013.gada otrajā pusgadā.

Papildus pārskata periodā Izmeklēšanas nodaļā un Operatīvo izstrāžu nodaļā tika uzsāktas 134 resoriskās pārbaudes (2013.gada pirmajā pusgadā 86), pabeigtas 95 resoriskās pārbaudes (2013.gada pirmajā pusgadā 73), kopumā sagatavoti 32 lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.

Attiecībā uz politisko partiju finanšu līdzekļu kontroli, KNAB ir pabeidzis politisko partiju iesniegto 2013.gada pašvaldību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudes.

Kopumā partijām iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām saziedoti 2,2 miljoni eiro, savukārt konstatētais neatļauto ziedojumu apmērs ir 29 891 eiro. Izvērtējot partiju un to apvienību iesniegtās deklarācijas, piecām partijām vai to apvienībām uzlikts administratīvais sods par neatļautu ziedojumu pieņemšanu. Līdztekus tam  KNAB ir uzsācis un plāno pabeigt līdz gada beigām14 politisko organizāciju, kas piedalījās 2014.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudi.

KNAB joprojām aktīvi iesaistās starptautiskās sadarbības aktivitātēs. Veic Eiropas Padomes līguma „Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu” saistību izpildes koordināciju Latvijā un regulāri piedalās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) darbā.

Ministru prezidentes rezolūcijā  akcentētajā informācijā par personāla politikas jautājumiem, KNAB informē, ka pārskata perioda sākumā KNAB strādāja 132 darbinieki, savukārt uz 2014.gada 30.jūniju 135 darbinieki. Kopumā iestādē 2014.gada pirmajā pusgadā bija 150 amata vietas. 2014.gada pirmajā pusgadā amatā iecelti 7 darbinieki, no amata atbrīvoti 5 darbinieki.

Personāla rotācijas koeficients  (2014.gada pirmajā pusgadā tas bija 0,09) norāda, ka  iestādē personāla mainība ir neliela un tā spēj noturēt personālu. 53 % KNAB darbinieki strādā iestādē vairāk kā 7 gadus, tikai 6 % darbinieku strādā iestādē mazāk kā gadu. 44 % KNAB darbinieku strādā valsts pārvaldē vairāk kā 16 gadus, no kā secināms, ka KNAB strādā profesionāli darbinieki ar lielu pieredzi valsts pārvaldē.