Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB sagatavojis Vēlētāju apvienību finansēšanas likumprojektu

17. Februāris, 2005.

Lai nodrošinātu vēlētāju apvienību finansiālās darbības tiesisko regulējumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis nepieciešamos likumprojektus un iesniedzis tos izskatīšanai valdības sēdē, lūdzot Ministru prezidentu pasludināt šo jautājumu par Ministru kabineta lietu.

KNAB uzskata, ka salīdzinājumā ar politiskajām organizācijām vēlētāju apvienību tiesiskais regulējums pašreiz ir nepilnīgs - ne tikai par vēlēšanu kampaņas ieņēmumu un izdevumu pārskatu iesniegšanas kārtību, bet arī attiecībā uz citiem vēlētāju apvienību finansiālās darbības aspektiem, piemēram, tādiem kā atklātības nodrošināšana, ierobežojumi finansējuma saņemšanā, pārskatos norādāmā informācija, atbildība.

Lai novērstu nevienlīdzību starp partijām un vēlētāju apvienībām, KNAB sagatavojis Vēlētāju apvienību finansēšanas likumprojektu, kurā noteikta kārtība, kādā tiek finansētas vēlētāju apvienības (finansēšanas avoti, ierobežojumi, atbildība) un kādā tās atskaitās par saņemto un izlietoto finansējumu, kā arī valsts institūciju kompetence minētās jomas kontrolē. Valsts ieņēmumu dienestam tiek iesniegti vēlētāju apvienību pārskati par ieņēmumiem un izdevumiem, kas saistīti ar vēlēšanu kampaņu, bet Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izskata sūdzības par vēlētāju apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem. Likumprojekts paredz lielāku atklātību saņemtā un izlietotā finansējuma uzskaitē.

Vienlaikus sagatavoti grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot atbildību par finansēšanas nosacījumu pārkāpšanu, piemēram, nepatiesu ziņu norādīšanu pārskatos, finansējuma apmēra ierobežojumu neievērošanu un starpniecību.

Savukārt grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā nosaka KNAB kompetenci vēlētāju apvienību finansiālās darbības kontrolē, t.sk. tiesības saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības un uzdot vēlētāju apvienībām atmaksāt pretlikumīgi saņemtos ziedojumus.

Normatīvo aktu projekti sagatavoti atbilstoši Ministru prezidenta 2004.gada 23.decembrī dotajam uzdevumam.

---------------------------------

Vēlētāju apvienību finansēšanas likumprojekts

Grozījumu projekts Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

.