Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB noraida izskanējušos pārmetumus partiju finanšu kontroles jomā

27. Jūnijs, 2014.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB),  atsaucoties uz šīsdienas laikrakstā „Diena” ievietoto publikāciju „KNAB acī ieknābj Valsts kontrole” pauž viedokli, ka nepiekrīt rakstā izdarītajiem secinājumiem un noraida pārmetumus, ka iestāde nebūtu kvalitatīvi veikusi darbu partiju finanšu kontroles jomā, jo KNAB ieskatā rakstā  minētā informācija nav objektīva un atbilstoša faktiskajai situācijai. KNAB paskaidro, ka Valsts kontroles ieteikumi nav uztverami kā pārmetums par KNAB sliktu darbu, bet kā ieteikumi darba pilnveidošanai.

Vēršam uzmanību, ka neviens normatīvais akts neparedz KNAB pienākumu atsevišķi izstrādāt politisko partiju saņemtā valsts budžeta finansējuma kontroles metodiku. KNAB šo projektu bija izstrādājis jau 2013.gadā, kas bija pirmais gads, kura ietvaros tika kontrolēta, apkopota un analizēta valsts budžeta finansējuma izlietojuma kārtība partiju darbībā. KNAB paskaidro, ka valsts budžeta finansējuma izlietojuma kontrole tika veikta, izmantojot minētajā  Metodikā ietvertos kontroles paņēmienus un metodes. Metodika netika apstiprināta tāpēc, ka bija nepieciešams pilnvērtīgi praksē pārbaudīt visas ieplānotās pārbaužu metodes un paņēmienus.

KNAB norāda, ka nebija lietderīgi pārsteidzīgi apstiprināt pārbaužu Metodiku, kuras darbības efektivitāte praksē nebija pārbaudīta.

KNAB informē, ka atšķirībā no šobrīd  Metodikas projektā ietvertā regulējuma, KNAB pirmajā šādu pārbaužu gadā (2013.gadā), pārbaudīja visus partiju veiktos darījumus saistībā ar piešķirto un izlietoto valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām, atšķirībā no Metodikas projektā plānotā. Metodikas projektā šobrīd ir paredzēts, ka pārbaudēm jāatlasa darījumi pēc to risku pakāpes, taču arī šis regulējums vēl jāvērtē un jāpilnveido, ņemot vērā KNAB pārbaužu rezultātā jau konstatētos pārkāpumus, lai pēc iespējas izslēgtu riskus, ka valsts finansējumu partijas izmantos neatbilstoši šī finansējuma piešķiršanas mērķiem.

KNAB vēlas norādīt, ka pārsteidzīgi būtu gaidīt, ka pirmajā gadā, kad tiek veiktas šāda veida pārbaudes, tiks izstrādāta absolūti ideāla metodika, bez šo pārbaužu piemērošanas prakses apkopošanas. Savukārt par pārbaužu veikšanas praksi KNAB norāda, ka vienmēr visas pārbaudes tika veiktas ievērojot caurskatāmības, likumības un vienlīdzības principus.

KNAB  informē,  ka no 2012.gada 1.janvāra 5 politiskās partijas sāka saņemt valsts budžeta finansējumu. KNAB veica visu šo politisko partiju iesniegto gada pārskatu par 2012.gadu pārbaudes, tai skaitā pārbaudīja saņemtā valsts budžeta izlietojumu, pārbaudot katru veikto darījumu. Rezultātā, pabeidzot pārbaudes,  tika pieņemti 4 lēmumi, ar kuriem tika uzdots  šīm politiskām partijām atmaksāt valsts budžetā neatbilstoši Politisko organizāciju finansēšanas likumam izlietotos valsts budžeta līdzekļus par kopējo summu 68 573,90 EUR.

Turklāt, 2013.gadā vienai no šīm 5 politiskām partijām tika apturēta valsts budžeta izmaksa un vēl vienai partijai valsts budžeta finansējums tika pārtraukts 2014.gadā.

Norādām, ka rakstā nekorekti interpretēti Valsts kontroles ziņojumā ietvertie secinājumi un norādām, ka Valsts kontroles Revīzijas ziņojumā „Par KNAB 2013.gada pārskata sagatavošanas pareizību” nav norādīti pārkāpumi saistībā ar partiju valsts budžeta līdzekļu atmaksu budžetā pārkāpumu gadījumā, jo šos līdzekļus partijas ieskaita Valsts kases kontā, nevis KNAB kontā un šādi ieskaitījumi vispār nav jāatspoguļo KNAB gada pārskatā, tādējādi rakstā minētais, ka  „KNAB grāmatvedībā nezinot, kā rīkoties, ja politisko partiju valsts finansējums nav izlietots atbilstoši likuma prasībām un līdzekļi atmaksājami valsts budžetā” nav atspoguļots atbilstoši patiesībai, jo Valsts kontroles revidētajā periodā 2013.gadā vēl nebija KNAB lēmumi par politisko partiju valsts finansējuma nelikumīgu izlietojumu 2012.gadā un finanšu līdzekļu atgriešanu valsts budžetā. Savukārt, 2014.gadā, kad KNAB ir pieņemti šie lēmumi par politisko partiju valsts finansējuma atmaksu valsts budžetā, KNAB grāmatvedībā arī veikti grāmatojumi atbilstoši grāmatvedības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.